Får en juridisk person hyra ut i andra hand till ett annat företag?

2017-11-10 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Vi har i föreningen en juridisk person som äger fem bostadsrätter och hyr ut dessa i andra hand till ytterligare ett företag som hen är VD för. Det företaget inhyser i sin tur personer i lägenheterna och dessa byts ut med jämna mellanrum. Vi i styrelsen har begärt att det ska ansökas om tillstånd vid varje ny boende och att få ta del av de avtal som påstås finnas med tidigare styrelse där hen även själv suttit. Dock får vi inte dessa uppgifter. Vad gör man?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du önskar att jag ska komplettera eller förtydliga någonting är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Enligt 7 kap. 6 § bostadsrättslagen får en bostadsrätt som ägs av en juridisk person endast användas för andrahandsuthyrning i form av permanentbostad. Enligt samma bestämmelse kan visserligen den juridiska personen och föreningen avtala om att andra villkor ska gälla men utgångspunkten är att bostadsrätten måste hyras ut i andra hand till en fysisk person (ett företag kan ju inte använda en lägenhet som permanentbostad).

Redan här är alltså de rådande förhållandena i din förening mycket märkliga. En juridisk person ska inte kunna hyra ut i andra hand till ett annat företag överhuvudtaget, under förutsättning att den juridiska personen och föreningen inte har ett avtal där det framgår att det är acceptabelt.

Den närmast till hands liggande åtgärden är enligt min mening därför att upplysa personen ifråga om att hen måste kunna presentera ett avtal som tillåter det aktuella arrangemanget, för att det inte ska föreligga en överträdelse av bostadsrättslagen. Om hen misslyckas med det, och inte upphör med att använda lägenheten på det viset, kan föreningen, som en yttersta åtgärd, säga upp den juridiska personen med stöd av 7 kap. 18 § bostadsrättslagen.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1242)
2021-09-16 Får man använda inre reperationsfond trots ägarbyte?
2021-09-15 Behöver man styrelsens godkännande för att ha en inneboende?
2021-09-14 Brf:s villkor med fläckfritt belastningsregister
2021-09-12 Köpare får ej av säljare tillträde till bostadsrätt på avtalad dag.

Alla besvarade frågor (95665)