FrågaOFFENTLIG RÄTTSkola och utbildning10/06/2019

Får en icke-legitimerad lärare ta föremål från en elev?

Hej

Kan en icke legitimerad lärare tar föremål från en elev? I skollagen står det rektorn eller lärare? Hur differerar vi Lärare i lag texten?

Lawline svarar

Hej! Vad roligt att du har valt att vända dig till oss på Lawline. Du verkar redan mycket påläst om detta, men jag kommer att förklara hur jag ser på saken, vilket förhoppningsvis hjälper dig!

Definition av lärare i Skollagen (SkolL):

Det finns ingen distinkt definition av lärare i lagen (SkolL 1 kap. 3 §).

En lärarlegitimation innebär att du har möjlighet att bli tillsvidareanställd och sätta betyg. Men utan en lärarlegitimation, så kan du fortfarande vara en behörig lärare om du har rätt examen (Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare 2 kap.).

Min tolkning av detta är att man blir lärare när man är behörig – inte legitimerad. I skollagen står det att lärare har rätt att ta ifrån en elev störande föremål (SkolL 5 kap. 22 §).

Alltså om du är behörig, så har du som lärare rätt att vidta en sådan åtgärd.

Mina råd:

Detta är min tolkning av lagen. Jag tycker att det borde uttryckligen stå "legitimerad lärare" om det är det som åsyftas. För att vara på den säkra sidan, så hade jag pratat med din rektor på skolan. Han eller hon borde vara väldigt insatt i detta. Det kan också vara så att skolan har vissa regler för hur sådant ska hanteras!

Det du också skulle kunna göra är att ta kontakt med skolverket. Här hittar du deras kontaktinformation.

Jag hoppas att detta har hjälpt dig! Återkom gärna om det uppstår några följdfrågor eller en annan fråga för den delen.

Med vänliga hälsningar,

Lawline Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?