Får en hyresvärd vägra att ingå ett hyresavtal?

Hejsan! Jag och min pojkvän har planer på att bli sambos. Jag har fast anställning, mycket stabil ekonomi och mycket bra betalningsförmåga. Min pojkvän däremot har gamla skulder hos Kronofogden. Han har idag provanställning. Vi har ansökt om en hyresrätt där tanken var att enbart jag ska stå på kontraktet och därmed ha full ansvar för lägenheten när det kommer till betalning och allt övrigt ansvar och att min pojkvän blir min inneboende. Hur betalningsansvaret mellan oss ser ut är för hyresvärden helt oväsentligt. Vi har nu blivit nekad att vi aldrig kommer få en lägenhet genom dem pga min sambos skulder med motiveringen att "Som par är man ju lika ansvariga för det ekonomiska" och "Skulder hos den ena kan även drabba den andra". Har de rätt att neka oss med den motiveringen? Enligt hyreslagen kan man inte neka inneboende om det inte finns besynnerliga skäl för det vilket jag inte anser att det gör i vårt fall. Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att ni har ansökt om en hyresrätt tillsammans, men att det endast är du som ska stå på hyresavtalet. Vidare utgår jag ifrån att ni båda är skötsamma. 

Vilken lag är aktuell? 

Generellt är det jordabalken (JB) som reglerar hyresfrågor, men mitt svar kommer även att beröra andra lagar, till exempel avtalslagen (AvtL) och äktenskapsbalken (ÄktB). 

Får din sambo vara inneboende hos dig? 

Du som hyresgäst har alltid rätt att ha en utomstående i lägenheten, så länge detta inte medför några ”men” för hyresvärden (12:41 JB). Du behöver inget samtycke från hyresvärden och du behöver inte heller att underrätta din hyresvärd om att du kommer att ha en inneboende. Innebörden av ordet ”men’” betyder att ingen risk för olägenhet får förekomma för hyresvärden (NJA II 1907 nr 5 s. 137). Bara för att din sambo har skulder betyder det inte att han är stökig och dylikt. Därför bör inte heller några men föreligga för att vägra att ha honom som inneboende hos dig. 

Får en hyresvärd neka att hyra ut och på vilka grunder? 

Avtalsfrihet gäller i svensk rätt, det vill säga att var och en får fritt bestämma om, med vem och om vad man vill ingå ett avtal. Avtalsfriheten begränsas dock av bland annat diskrimineringslagen och principen om kontraheringsplikt, det vill säga ett tvång att ingå avtal finns i vissa fall. Till exempel får en hyresvärd inte vägra ingå ett hyresavtal på grund av bland annat någons religion, kön eller ålder (1:1 diskrimineringslagen). Avseende kontraheringsplikten gäller att en sådan kan uppstå på grund av sociala skyddsaspekt, till exempel att en hyresvärd tvingas automatiskt förlänga ett hyresavtal under vissa omständigheter (12:46 JB). 

Det är dock något oklart om en kontraheringsplikt finns för en hyresvärd att ingå ett hyresavtal. Det är emellertid tydligt att en hyresvärd får vägra att ingå ett hyresavtal, om en rimlig grund föreligger (NJA 1985 s. 226), som exempelvis skulder då det kan tala för att personen kan få betalningssvårigheter med hyran. Om det bara är du som ska hyra av hyresvärden, så borde det inte finnas någon rimlig grund att neka dig, och då kan det finnas en plikt för hyresvärden att ingå ett hyresavtal med dig. Att din sambo har skulder kan dock även påverka din ekonomi negativt, vilket betyder att hyresvärden kan också ta hänsyn till denna omständighet. 

Är sambor ansvariga för varandras skulder? 

För makar regleras frågan om skulder tydligt. En make kan nämligen inte hållas ansvarig för den andra makens skulder (1:3 ÄktB). Detsamma gäller dock för sambor enligt allmänna förmögenhetsrättsliga principer, därför att man som enskild inte kan förpliktas att ansvara för någon annans skulder, om man exempelvis inte går i borgen för personen (1 § 1 st. AvtL). Rent strikt gäller därför att du inte ansvarar för din sambos skulder och att du inte heller är lika ansvarig för det ekonomiska. Du är endast ansvarig för de avtal som du själv ingår i. Dock kan din ekonomi påverkas negativt av din sambos skulder, därför att det inte är orimligt att anta att man hjälper varandra i ett parförhållande. 

Avslutande ord och min rekommendation 

Inledningsvis bör det inte vara ett problem för dig att ha din sambo som inneboende. Det är dock något oklart om en kontraheringsplikt finns för en hyresvärd, men av sociala skyddsaspekt kan en kontraheringsplikt finnas. I sådana fall måste det föreligga en omständighet som talar för att hyresvärden inte behöver ingå ett hyresavtal med dig, till exempel för att du är stökig eller för att du inte kan betala din hyra. Inget sådant föreligger på din sida. Din egen ekonomi kan dock påverkas av din sambos skulder, även om du inte ansvarar för dessa skulder. På så sätt kan hyresvärdens motivering vara befogad.    

Jag rekommenderar att du tar kontakt med hyresvärden och försöker förklara att du kommer att kunna betala hyran och även ansvara för din sambo. Om detta inte går kan du vända dig till en jurist och se om det vore värt att inleda en tvist mot hyresvärden.     

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp med ditt ärende. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”