Får en hyresvärd höja hyran utan att meddela hyresgästen om det?

Får hyresvärden höja hyrorna utan att meddela hyresgästerna först?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om hyresrätt regleras i 12 kap. jordabalken (JB) även kallad hyreslagen.

Det kan vara först värt att nämna att hyreslagen är tvingande till hyresgästens förmån. Det innebär att villkor som strider mot hyreslagen gäller inte (12 kap. 1 § femte stycket JB)

Om en hyresvärd vill att hyresvillkoren ska ändras ska hyresvärden skriftligen meddela hyresgästen om detta. Om en överenskommelse inte kan träffas, har hyresvärden rätt att hos hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren. Ansökan om detta får tidigast göras en månad efter att meddelandet om hyresvillkoret har lämnats hyresgästen. (12 kap. 54 § JB).

Om hyresavtalet är t.ex. ingånget på obestämd tid ska hyresvärden ange uppgift i kronor om den hyreshöjning som begärs och om det totala hyresbeloppet samt uppgift om den dag då den nya hyran skall börja gälla. I meddelandet skall vidare anges att hyresgästen blir skyldig att betala den högre hyran, om han inte senast en viss angiven dag, tidigast två månader efter det att meddelandet lämnades, ger hyresvärden besked om att han motsätter sig hyresvärdens begäran. Meddelandet skall också innehålla uppgift om hyresvärdens adress, en upplysning om att hyresnämnden kan pröva skäligheten av den begärda hyran samt en uppgift om vad hyresgästen behöver göra för att en sådan prövning skall komma till stånd (12 kap. 54 a § andra stycket JB). Om meddelandet innehåller dessa uppgifter och om hyresgästen inte inom den i meddelandet utsatta tiden gett hyresvärden besked om att han motsätter sig hyresvärdens begäran om hyreshöjning, ska hyresgästen anses ha ingått avtal med hyresvärden om att betala den hyra som hyresvärden har begärt. Den högre hyran får börja att gälla först efter den dag som i hyresvärdens meddelande angetts som sista dag för att motsätta sig hyreshöjningen (12 kap. 54 a § tredje stycket JB). Detta är således en passivitetsregel som innebär att hyresgästen blir bunden av den hyra som värden begär om han inte inom angiven tid svarar att han motsätter sig kravet.

Sammanfattningsvis får en hyresvärd inte höja hyran för en hyresgäst utan att meddela hyresgästen om det.

Med vänliga hälsningar

Susanne ZahawiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000