Får en hyresgäst ta med sig en tvättmaskin vid flytt när hyresgästen själv har bekostat och installerat den?

Har jag rätt att, på egen bekostnad men utan ersättning till värden, ta med mig en tvättmaskin som jag köpt och installerat på egen bekostnad, när jag flyttar från hyresrätten och efter att ha återställt berört utrymme till samma skick som innan installationen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det korta svaret på din fråga är: Ja, när du flyttar få du ta med dig tvättmaskinen som du själv, i egenskap av hyresgäst, har installerat i hyresrätten. Jag ska förklara varför det är på det sättet.

Föremål kan indelas i lös egendom och fast egendom. I jordabalken (JB) anges att fast egendom är jord, och att jorden i sin tur är indelad i fastigheter (1 kap 1 § JB). Motsatsvis kan konstateras att allt som inte är fast egendom är lös egendom. Av denna regel kan man tänka att hus, tvättmaskiner, böcker och andra saker är lös egendom. När det gäller byggnader och tvättmaskiner finns dock regler som kan förvandla sakerna till fast egendom, genom att de under vissa omständigheter klassificeras som tillbehör till fastigheten. Reglerna om tillbehör till fastighet påverkar huruvida någon som inte är ägare till fastigheten får ta med sig föremål som denne installerat.

I lagen förklaras att alla föremål som finns på, och inom en fastighet, har olika klassificeringar. Inom gruppen fastighetstillbehör finns t.ex. byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk (2 kap 1 § andra stycket JB). Nästa grupp föremål kallas för byggnadstillbehör. Definitionen av byggnadstillbehör anges i lagen som fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna (2 kap 2 § JB). I paragrafen följer en uppräkning av exempel på saker som uppfyller dessa krav, så som hissar, ledstång, ledning för vatten, värmepanna, kakelugn osv. I andra stycket kommer en uppräkningen av föremål som i regel uppfyller kraven för att vara byggnadstillbehör, t.ex. badkar, spis, kylskåp och tvättmaskin. Både fastighetstillbehör och byggnadstillbehör blir fast egendom eftersom de klassificeras som del av fastigheten.

För att du ska få ta med dig tvättmaskinen krävs att maskinen inte blivit tillbehör till av fastigheten. Därför är det tur att det finns en undantagsregel som säger att när det är någon annan än fastighetsägaren som installerat, t.ex. en tvättmaskin, så blir den inte byggnadstillbehör förrän tvättmaskinen kommit i samma ägares hand (2 kap 4 § JB). Detta innebär att när ägaren- alltså din hyresvärd- installerar en tvättmaskin blir det byggnadstillbehör, men när en hyresgäst gör det så fortsätter den vara lös egendom, tills hyresgästen antingen såld tvättmaskinen till ägaren, eller köpt hela hyresrätten.

Domstolen har i sin praxis uttalat att ett föremål kan bli byggnadstillbehör även när det inte är ägaren som tillfört saken ifråga. Så är fallet när föremålet är svårt att ta bort, tapeter t.ex, varför dessa kan komma att ses som tillbehör (NJA 2002 s. 561). Går föremålet emellertid lätt att separera från bostaden så ska den inte anses ha blivit del av fastigheten (NJA 1996 s. 693). Det låter som att tvättmaskinen kommer att gå bra att avinstallera i ditt fall, därför ser jag inte att det kommer bli några problem för dig att ta med den i flytten.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin LindgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”