Får en huvudman skänka pengar till sin gode man som dessutom är en nära anhörig?

2021-05-25 i God man
FRÅGA
Får en huvudman skänka en större summa pengar till sin son som även är god man till huvudmannen. Sonen är det enda arvtagaren.Skänka som gåva eller ett förtidigt arv?Huvudmannen är inte dement och förstår handlingen.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När någon förordnas en god man bibehåller huvudmannen sin rättshandlingsförmåga. Det innebär att en god man inte kan företa giltiga rättshandlingar utan att huvudmannen samtycker till dessa (11 kap 4 & 5 § föräldrabalken - FB).

När det kommer till gåvor finns ett förbud mot att den gode mannen ger bort huvudmannens egendom. Undantaget är då samtycke finns och huvudmannen förstår innebörden av rättshandlingen (14 kap 12 § FB). Eftersom du skriver att huvudmannen i ditt fall förstår handlingen och inte är dement bör denna gåva inte falla under gåvoförbudet utan tvärtom vara okej.

Det som kan anses problematiskt är att gåvomottagaren är såväl god man som nära anhörig. För att undvika eventuella intressekonflikter kan överförmyndaren förordna om en ny god man (11 kap 2 § FB).

En gåva som ges till en bröstarvinge (sonen i ditt fall) antas vara ett förskott på arv (6 kap 1 § ärvdabalken). För att undvika den presumtionen krävs att arvlåtaren anger att gåvan inte ska vara ett förskott på arv utan en ren gåva. Det kan göras i ett gåvobrev eller testamente. Konsekvensen av att pengarna ses som ett förskott på arv är att de sedan kommer avräknas från kvarlåtenskapen vid huvudmannens bortgång.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Maya Hempel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (546)
2021-11-30 Vad kan man göra med framtidsfullmakt?
2021-11-29 Måste man få en god man om ena maken dör?
2021-11-17 Möjlighet till god man
2021-11-11 Får en god man respektive förvaltare röra mitt konto?

Alla besvarade frågor (97635)