FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott13/04/2017

Får en ha en kniv liggande i bilen?

Får jag ha en kniv i bilen ? Har haft det i många år om man skulle köra på ett djur och behöva döda detta. Men kan man bli åtalad för detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt får du inte ha en kniv i bilen. Detta eftersom knivar, andra stick- och skärvapen samt andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa får inte innehas i fordon på allmän plats. Förbudet tar framförallt sikte på knivar som är avsedda att medföras utomhus såsom slidknivar, springknivar och dolkar. Också sport- och arbetsknivar omfattas.

Detta förbud mot att ha kniv i bilen på allmän plats gäller dock inte om det med hänsyn till knivens art, ditt behov och övriga omständigheter är att anses som befogat. Det kan t ex vara om du har med en kniv i samband med jakt, fiske eller camping. Undantaget är också tillämpligt när det gäller knivinnehav som generellt kan framstå som naturligt t ex att du har med en mindre fickkniv (1 § knivlagen).

Det är inte säkert att ett förvarande av en större kniv i bilen skulle undantas från förbudet om det inte är i samband med t ex jakt, fiske eller camping och därmed anses befogat. Att med uppsåt eller av oaktsamhet bryta mot detta förbud kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader, men om det är ett ringa fall så döms det inte till ansvar (4 § knivlagen). Det är således möjligt att bli åtalad för att en inneha kniv i bilen när en är på en allmän plats och jag rekomenderar dig därför att inte förvara kniven i bilen.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna RappmannRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”