Får en gymnasieskola alkoholtesta eleverna?

FRÅGA
Får man alkohol testa gymnasieelever direkt på morgonen utan att medela attdet blir av? Har problem med att dom skall blåsa en del påstår att vi inte får.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 kap 6 § Regeringsformen är alla skyddade mot påtvingat kroppsligt angrepp och betydande intrång i den personliga integriteten om det sker utan samtycke. Det är alltså enligt grundlagsbestämmelsen inte möjligt för en skola att tvinga en elev att genomgå ett drogtest, detta måste ske frivilligt. Metoder som kan vara aktuella när skolan ska undersöka om missbruk förekommer är alkotest och urinprov. Båda dessa metoder anses vara kroppsliga ingrepp och är bara lagliga om medverkan är fullt frivillig.

Frågan om drogtest av skolelever utreddes av Skolinspektionen och JO i samband med att ett gymnasium i Nässjö beslutade om slumpvisa drogtester av eleverna. Skolinspektionen fann att sådana inte var tillåtna ens med samtycke från en elev, eftersom eleven står i en beroendeställning gentemot skolans personal på så vis att ett samtycke inte kunde anses vara reellt. JO kom dock till en annan slutsats och fann att skyddet mot kroppsligt ingrepp enligt regeringsformen endast gäller ingrepp som är påtvingade och ett ingrepp är påtvingat om det allmänna använder våld för att genomdriva åtgärden. Vidare ansåg JO att eftersom en elev kunde avstå från att lämna ett urinprov så var provtagandet frivilligt.

Sammanfattningsvis är det lagligt att alkoholtesta elever så länge testet är helt frivilligt och att detta framkommer tydligt. Det får inte råda någon tvekan för eleven om att testet är frivilligt och att eleven har rätt att avstå från att delta.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (293)
2020-09-30 När får lärare ta en elevs mobiltelefon?
2020-09-30 Vilka åtgärder finns att tillgå avseende en lärare som beter sig olämpligt?
2020-09-29 Besvarar Lawline skolfrågor?
2020-09-24 Är det obligatoriskt enligt skollagen att ha minst ett utvecklingssamtal per termin?

Alla besvarade frågor (84687)