Får en gravid mamma flytta utomlands utan pappans tillåtelse?

2021-06-20 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Jag undrar om en gravid kvinna får flytta utomlands utan den andra föräldern och den andra förälderns tillåtelse? Kvinnan och pappan till barnet är inte gifta.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om barn och gemensam vårdnad hittar du i föräldrabalken.

Rättsliga utgångspunkter

Som en rättslig utgångspunkt gäller att samtycke krävs för flytt som kan inverka på den gemensamma vårdnaden.

Huvudregeln vid gemensam vårdnad är att föräldrarna gemensamt har rätt att bestämma beträffande barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken och 6 kap. 13 § föräldrabalken). Detta innebär att föräldrarna som har gemensam vårdnad om ett barn inte utan den andre förälderns samtycke får fatta beslut som kan anses vara ingripande för barnets framtid. Ett beslut att flytta med ett barn till ett annat land eller till en plats som befinner sig långt ifrån den andra föräldern anses som ett beslut som är ingripande, eftersom det kommer påverka den andra förälderns möjligheter att överhuvudtaget utöva sina vårdnadsskyldigheter som förälder. Ett undantag till detta är om du har ensam vårdnad om barnet eller omvänt har pappans medgivande, vilket innebär att du då får flytta var du vill med barnet.

Domstolsprövning

Om det visar sig att föräldrarna inte är enade om ett sådant beslut får mannan inte flytta med barnet. Emellertid finns en möjlighet att pröva saken i domstol, där rätten kommer att beakta vad som utgör barnets bästa och vad som kan anses vara den mest stabila lösningen för att den gemensamma vårdnaden ska kunna utföras på optimalt sätt.

Det är dock svårt att på rak arm säga vad domstolen kan komma fram till i och med den ofullständiga informationen som getts. En omständighet som domstolen kommer att beakta är framförallt om flytten kommer att inverka negativt på den gemensamma vårdnaden, att ni inte är gifta talar också emot att något umgänge/vårdnad skulle ske som mamman eventuellt tar initiativ till även efter flytten.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Dani Elipas Gobraeel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1749)
2021-07-31 Förälder som motsätter sig utökat umgänge eller växelvist boende
2021-07-31 Nekat umgänge på grund av befarat missbruk
2021-07-31 Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?
2021-07-31 Undanhålla barnets pass vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (94568)