Får en god man underteckna handlingar i huvudmannens ställe?

2017-10-24 i God man
FRÅGA
Har jag som god man rätt att underteckna handlingar i min huvudmans ställe, såsom ansökningar till myndigheter, ansökan stipendier etc?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Först av allt beror din fråga lite på omfattningen av ditt uppdrag som god man. En god man kan förordnas åt någon som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, Föräldrabalken 11 kap 4 §. Det är framförallt uttrycket bevaka sin rätt som blir aktuellt när huvudmannen behöver hjälp med att underteckna olika handlingar. Har man som god man blivit förordnad att hjälpa huvudmannen att bevaka dennes rätt kan detta alltså innefatta att företräda huvudmannen gentemot myndigheter, vilket exempelvis kan innebära att ansöka om stöd, bidrag och liknande.

Rätten, som förordnar den gode mannen, ska försöka se till att dennes uppgifter preciseras så långt detta är möjligt, så att uppdraget inte blir mer omfattande än vad som är motiverat och så att den gode mannen vet vad denne har behörighet att göra. Rättshandlar du som god man utanför ditt förordnande är detta inte bindande för den som förordnandet avser. Eftersom jag inte vet hur just ditt godmanskap ser ut är det emellertid svårt för mig att svara på om ansökningar till myndigheter och ansökan om stipendier ligger inom ramen för just ditt förordnande.

Med detta sagt måste du, även om rättshandlingen ligger inom ramen för ditt förordnande, som god man alltid inhämta din huvudmans samtycke till alla rättshandlingar som du företar för denne. Du kan alltså aldrig företa en rättshandling utan samtycke, såvida inte huvudmannen varit ur stånd att ge uttryck för sin mening eller om samtycket av någon annan orsak inte kunnat inhämtas, Föräldrabalken 11 kap 5 §.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (537)
2021-08-26 Kan jag ansöka om godmanskap för min dotter?
2021-08-15 Föreligger dold samäganderätt även om min före detta sambo inte bidrog ekonomiskt vid förvärvet?
2021-08-12 Blir jag automatiskt god man till den jag gifter mig med?
2021-08-09 God man åt sina föräldrar

Alla besvarade frågor (95724)