Får en god man skänka bort egendom?

FRÅGA
Min mans mamma bor i ett äldreboende sen nåt år tillbaka. Hans syster är god man till min svärmor då hon är senildement. Hon har nu sålt svärmors gamla bostadsrätt. Jag undrar om syskonen (min man, hans syster samt bror) kan få ta del av vinsten efter försäljningen redan nu eller om de måste vänta tills efter hennes bortgång?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Om en person p.g.a. sjukdom eller något liknande förhållande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten 11 kap. 4 § föräldrabalken förordna om en god man. Vidare framgår av 14 kap. 12 § föräldrabalken att den gode mannen inte får skänka bort den enskildes egendom, såvida det inte rör sig om personliga presenter som inte står i något missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor.

Sålunda är det inte tillåtet för dottern (den gode mannen) att skänka bort medlen från försäljningen. Denna egendom ingår dock i den kvarlåtenskap som kan ärvas, vid händelse av dödsfall.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (450)
2020-08-06 Vem avgör om en person behöver en förvaltare?
2020-08-05 Kan en förvaltare besluta i ärenden utan den enskildes samtycke?
2020-07-31 Får en god man bestämma kring flytt?
2020-07-30 Får god man göra kontoutdrag utan huvudmannen kännedom?

Alla besvarade frågor (82781)