Får en God man öppna och läsa en kopia av ett testamente, (orginalet i bankfacket), innan huvudmannens bortgång ?

2021-07-04 i God man
FRÅGA
Får en God man öppna och läsa en kopia av ett testamente, (orginalet i bankfacket), innan huvudmannens bortgång ?
SVAR

Hej, och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Enligt 11 kap. 4 § föräldrarbalken (FB) ska en god man tilldelas till den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja sin person.

Om din huvudman har ett bankfack ska du fråga huvudmannen om du får titta efter vad som finns där. Vill inte din huvudman att ni tittar i bankfacket ska du respektera det. Kan inte huvudmannen lämna samtycke måste läkare intyga att huvudmannen inte förstår vad saken gäller.

Vänligen,

Natalin Kabro
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?