Får en god man bestämma över huvudmannens pengar?

2017-12-08 i God man
FRÅGA
Kan en god man bestämma över klientens pengar. Damen min svärmor vill ta ut pengar inför sin flytt till äldreboende för att förnya vissa saker. Inför jul även köpa julklappar. Döttrarna har lagt in sitt veto. Min svärmor är helt klar i huvudet men nästan blind.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om vad en god man är och får göra

En god man utses till någon på grund av att denne (huvudmannen) behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person (11 kap 4 § föräldrabalken). När en god man utses beslutas också vad som ska ingå i uppdraget, exempelvis att sköta ekonomin, och det är inom detta området den gode mannen får handla. För handlingar som inte tillhör den dagliga hushållningen måste dock, om det är möjligt, samtycke inhämtas från den gode mannen. (11 kap 5 § föräldrabalken)

Huvudmannens rättshandlingsförmåga

Att någon får en god man förordnad till sig innebär inte att denne fråntas sin rättshandlingsförmåga. Den gode mannen är alltså endast tänkt att finnas som stöd och hjälp inom vissa områden. Huvudmannen får dock fortfarande själv bestämma inom dessa områden om hen vill och kan alltså exempelvis köpa saker med bindande verkan även om den gode mannen inte anser att köpet är lämpligt.

Svar på din fråga

Att din svärmor har en god man förordnad till sig innebär inte någon begränsning i hennes möjligheter att bestämma över sina pengar, egendom och andra områden som hör livet till. Den gode mannen ska finnas som ett stöd, men har ingen laglig rätt att hindra din svärmor från att använda sina pengar på ett sätt som den gode mannen inte anser är lämpligt. Jag förstår inte helt på vilket sätt döttrarna lagt in veto. Döttrarna har dock ingen rätt att bestämma över varken den gode mannens utförande av sitt uppdrag eller din svärmors egna beslut.

Svaret på din fråga är alltså att den gode mannen inte själv har rätt att bestämma över din svärmors pengar, med undantag för vardagliga beslut samt att ta beslut när samtycke från svärmodern inte kan inhämtas pga exempelvis sjukdom. Den gode mannen har vidare ingen rätt att hindra din svärmor från att ta beslut om att använda pengar för exempelvis julklappsinköp och inredning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (546)
2021-11-30 Vad kan man göra med framtidsfullmakt?
2021-11-29 Måste man få en god man om ena maken dör?
2021-11-17 Möjlighet till god man
2021-11-11 Får en god man respektive förvaltare röra mitt konto?

Alla besvarade frågor (97608)