Får en gäldenär besittning till en bil om den övningskört bilen?

Finns risk för att min bil blir utmätt om jag övningskör med en person med skulder? Har den som övningskör bilen besittning i juridisk mening?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den lag som främst blir aktuell för att besvara din fråga är utsökningsbalken (1981:774) (hädanefter "UB"). 


UB:s regler i besittning bygger på att man tillämpar olika bevisregler beroende på hur besittningen till egendomen ser ut. Vilken regel vi ska tillämpa kommer också att bero på situationen, exempelvis om det föreligger ett äktenskap eller samboförhållande mellan bilägaren och den skuldsatta. Jag kommer utgå från att något sådant förhållande inte föreligger. Besittningsfrågan kommer då få betydelse för vem som får bevisbördan för äganderättsfrågan (om man A har besittning till B:s bil har B bevisbördan för att A inte är ägare; samtidigt gäller det motsatta, alltså att kronofogden har bevisbördan för att A är ägare om A inte skulle ha besittning till bilen).


Beträffande besittningsbegreppet i utmätningssammanhang har Högsta domstolen uttalat att besittning bör föreligga om det finns en tillräckligt tydlig anknytning mellan egendomen och gäldenären, dvs. om gäldenären (den skuldsatta) rent faktiskt kan förfoga över föremålet (NJA 2023 s 570). Enbart det faktum att någon stundtals vistats i bilen räcker då inte utan det avgörande för besittningen torde vara vem som har tillgång till exempelvis bilnycklarna vid tidpunkten för utmätningen (det är ju den som rent faktiskt kan förfoga över bilen genom att starta igång den m.m.). Mot bakgrund av detta gör jag bedömningen att den som övningskört med en bil inte kan anses ha besittning enbart av detta skäl. Även om man kommer fram till att den skuldsatta personen skulle ha besittning bör det även framhållas att besittningsfrågan inte är ensamt avgörande för utmätningsfrågan. Exempelvis kan den rättmätige ägaren ändå undgå att utmätning om han / hon kan lägga fram bevisning som gör att det framgår att den som har besittning egentligen inte är den riktiga ägaren (4 kap 18 § UB). 


Med detta sagt hoppas jag att mitt svar har varit till hjälp. Om det kvarstår några frågor är du självklart välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline. Själv nås jag genom Hugo.Clemedtson@lawline.se och du får gärna kontakta mig om du har några frågor beträffande mitt svar. 

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo