Får en frånvarande far begära vårdnadsrätt?

2020-11-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Får en frånvarande far komma tillbaka och begära/få vårdnadsrätt? Han är varken på födelsebeviset eller stöder barnet ekonomiskt. Han bestämde att inte vara i barnets liv. Han såg barnet när hen var ett nyfött barn men inte sedan dess. Det har varit mer än 4 år.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du frågar om ditt barns far kan begära/få vårdnadsrätt när han inte varit närvarande i barnets liv innan.

Jag kommer att hänvisa till föräldrabalken (FB), specifikt FB 6 kap., som reglerar frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Ändring av vårdnad

Jag utgår från att att du just nu är ensam vårdnadshavare och att du är orolig över att barnets far kan få gemensam vårdnad eller ensam vårdnad av barnet. I lagen finns det en möjlighet för fadern att få vårdnad genom att ta upp frågan till domstol i enlighet med FB 6 kap 5 §. Då är det rätten som beslutar om vårdnaden ska vara gemensam eller om den ena föräldern ska ha vårdnaden ensam. I enlighet med andra stycket kan rätten inte besluta om gemensam vårdnad om både du och fadern motsätter sig det.

Barnets bästa är avgörande

Utgångspunkten är att barnets bästa ska vara avgörande vid alla åtgärder som rör barnets vårdnad, boende och umgänge (FB 6 kap. 2 a §.). Principen om barnets bästa finns också i artikel 3 i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter och utgör där en av grundpelarna i konventionen. Detta innebär att om barnets bästa är att du står som ensam vårdnadshavare kommer du fortsätta att vara det.

Hur sker bekräftelse av faderskapet för ett barn?

Du skriver dock att han inte är med på födelsebeviset. Ifall du är gift presumerad din make vara far till barnet (FB 1 kap. 1 §) och ifall du är ogift fastställs faderskapet med en bekräftelse eller med ett domstolsbeslut (FB 1 kap. 3 §). Faderskap som fastställt genom bekräftelse fastställs genom att fadern utför en skriftlig bekräftelse om att han är fadern till barnet. Detta måste dock bevittnas av två personer och godkännas av socialnämnden och av dig (modern). Faderskap som fastställt genom dom kan endast bli möjligt om det är barnet som väcker talan (FB 3 kap. 5 §).

Socialnämndens ansvar

Viktigt att nämna är att socialnämnden har ett utredningsansvar att se till så att faderskapet fastställt (FB 2 kap. 1 §). I enlighet med FB 2 kap. 6 § kan fadern därmed begära att en blodundersökning äger rum, vilket hade bekräftat honom som far. Det innebär att den omständighet att fadern inte står på födelsebeviset, kan komma att ändras.

Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Med vänlig hälsning,

Sandra Bargabriel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98703)