FrågaFAMILJERÄTTGod man23/07/2022

Får en förvaltare besluta i frågor om att ingå äktenskap?

Hej Min sambo har en förvaltare han säger att överförmyndaren säger att vi inte får gifta oss. Överförmyndaren är alltså dom som bestämmer över förvaltaren. Kan dom verkligen göra så här ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

Regler om förvaltarskap återfinns i Föräldrabalken (FB). 


Får en person med förvaltare gifta sig?

En överförmyndare har i uppdrag att delge förvaltare till personer som behöver det. De ska även utöva tillsyn över förvaltarna, så att de sköter sitt jobb (16 kap. 1§ FB)

När en person förordnas en förvaltare så får förvaltaren ensam rätt att besluta i frågor som rör uppdraget. Den person som har en förvaltare kallas huvudman. Uppdraget utformas utifrån varje enskilt fall efter den enskildes behov (11 kap. 1§ st 2 FB). En förvaltare ska bevaka rätten för huvudmannen, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person (12 kap. 2§ st 1 FB). Det kan exempelvis handla om att förvaltaren ensam råder över huvudmannens bankkonton. Som sagt får förvaltaren ensam beslutsrätt. Detta innebär att huvudmannens rättshandlingsförmåga försvinner för sådant som faller inom uppdraget. Detta ska dock skiljas från att vara myndig. Bara för att man har en förvaltare så blir man inte omyndigförklarad. Förvaltare är inte behöriga att bestämma över frågor som rör att ingå äktenskap med någon (12 kap. 2§ st 3 FB). Frågor om att ingå äktenskap är alltså något som helt faller utanför förvaltares uppdrag, utan hör till enskildas privatliv. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”