Får en förmånstagares barn bevittna testamentet?

2015-12-06 i Testamente
FRÅGA
Bevittning av testamente- Får en förmånstagares barn bevittna aktuellt testamente?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Nej, en förmånstagares barn får inte bevittna testamentet.

Frågor om arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Av ÄB 10:4 st. 1 framgår att den som är under femton år inte får vara testamentsvittne, vilket innebär att inget barn under 15 år får bevittna testamenten.

Av ÄB 10:4 st. 2 framgår vidare att ingen får bevittna ett testamentsförordnande till någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap till honom eller henne. Detta innebär att ingen person får bevittna ett testamente som gör personens förälder till förmånstagare, även om personen är äldre än 15 år.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2680)
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente
2020-11-23 Får farmor bevittna testamente där barnbarn är testamentstagare?
2020-11-22 Vad händer med underårigas arv?

Alla besvarade frågor (86486)