Får en före detta arbetsgivare använda bilder på mig i reklam?

2017-09-25 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Idag när jag öppnade tidningen (mitt i) så florerade jag på en bild hos min gamla arbetsgivare. De sökte folk och marknadsförde sig förmodligen i Stockholms alla mitt i. Jag tycker personligen att det är förjävligt! Har inte godkänt det plus att det kan skada mig professionellt i mina uppdrag! Har de verkligen rätt att lägga ut detta såhär?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Regler om namn och bild i reklam finner du i Lagen (178:800) om namn och bild i reklam (här).

Lagen anger b.la. att företag inte får använda någons namn och bild i reklam utan samtycke (1 §). Din f.d. arbetsgivare har alltså inte någon rätt att använda bilden på dig i reklamen.

Ifall det gjordes uppsåtligen eller av oaktsamhet måste din f.d. arbetsgivare ersätta eventuell skada (3 § st. 1 andra meningen). I ditt fall talar det faktum att din arbetsgivare utav vad som framgår i frågan inte verkar ha bett om, eller annars fått någon form av godkännande från dig, för att regeln skulle kunna vara aktuell. Det innebär att du skulle kunna få ersättning för skadan annonsen orsakat dig i dina professionella uppdrag.

Om en persons namn namn eller bild figurerar i reklam har personen dessutom alltid rätt till skälig ersättning för sitt medverkade (3 § st. 1 första meningen). Detta innebär att du förutom ersättning för skada kan kräva din f.d. arbetsgivare på ersättning (lön). Med skälig ersättning menas normalt vad som hade utgått till en person för ett liknande jobb, exempelvis om arbetsgivaren istället hade anlitat en modell.

Om företaget gör reklam utan personens samtycke och det bedöms vara uppsåtligt eller grovt oaktsamt är det även straffbart med böter (2 §). En sådan situation kan till exempel föreligga om du ber din f.d. arbetsgivare att sluta, men de ändå inte gör det.

Jag skulle i första hand rekommendera att du kontaktar ditt fackförbund ifall du har något sådant, då de ofta kan stå för rättegångskostnader och företräda sina medlemmar i tvister med arbetsgivare. Du kan även kontakta din arbetsgivare och kräva ersättning direkt, anlita en jurist som framställer ett anspråk eller välja att gå direkt till domstol.

Hoppas att svaret var till hjälp och tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!

Vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97581)