FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt22/03/2018

Får en förälder som har gemensam vårdnad förbjuda de gemensama barnen att hälsa på den andra föräldern?

Får en förälder som har gemensam vårdnad förbjuda de gemensama barnen att hälsa på den andra föräldern om föräldrarna bor i närheten av varandra alternativt om ena föräldern hälsar på någon som bor i närheten av den andra förälder?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om föräldraskap och vårdnad regleras i föräldrabalken (FB). Barn har alltid rätt att få träffa sina föräldrar (6 kap. 15 § föräldrabalken), oavsett om barnet bor med föräldern. Föräldrarna till barnet är skyldiga att bidra till att barnet får träffa föräldrarna. Om barnet är under femton år blir även brottet egenmäktighet med barn aktuellt (7 kap. 4 § brottsbalken).

Fungerar inte samtal med den andre föräldern och denne fortsätter förhindra barnet att kontakta den första föräldern, kan man kontakta socialkontoret i sin kommun. De kan hjälpa en vidare. Man har även möjlighet att söka om ensam vårdnad i tingsrätten. I ett rättsfall, RH 180:81, ansåg rätten att båda föräldrarna var lämpliga vårdnadshavare, men eftersom modern inte bidragit till att ge fadern möjlighet till det umgänge med barnen han borde få, gavs vårdnaden till fadern. Skulle du vilja söka om att få ensam vårdnad, rekommenderar jag att du kontaktar en av våra jurister; info@lawline.se.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”