Får en förälder säga till sitt barn att inte svara när den andra föräldern ringer?

2019-07-22 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Min ex-fru har rest utomlands med våra barn, med mitt samtycke. Men nu är det som så att det verkar som om jag inte får ringa mina barn via facetime o prata med dem, får hon hindra eller säga till barnen att inte svara?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga har inget direkt svar, utan kräver bedömning från fall till fall. Det som kan sägas är att när det gäller frågor om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa alltid vara avgörande (6 kap 2 a § föräldrabalken). I detta ligger att föräldrarnas intressen inte får gå före barnets intressen.

Om ett samtal är upprivande för barnen, och minskar deras välmående på semestern kanske det kan vara lämpligt att vänta med samtalet tills de kommit hem. Men så länge barnen vill prata, och det blir en positiv upplevelse är det självklart att det ligger i barnets bästa att få prata med sin pappa. Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, men lagen reglerar inte hur mycket kontakt det ska vara frågan om (6 kap 15 § föräldrabalken). Det som kan noteras är att föräldrar inte har någon motsvarande rätt till umgänge med sina barn, vilket visar att kontakten alltid ska ske med barnets bästa i fokus.

Det som är tydligt är att det oftast inte ligger i barnets bästa att säga till barnen att inte svara, eftersom det kan upplevas upprivande och dra in barnen i en eventuell dispyt, eller konflikt som finns mellan föräldrarna. I barns behov av trygghet ligger att barn inte ska behöva avstå från saker, eller göra saker som minskar god kontakt med en förälder för att det ligger i den andra förälderns intresse (Se 6 kap 1 § föräldrabalken).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1461)
2020-05-31 Vårdnadshavare vägrar lämna ifrån sig barnen, umgängessabotage
2020-05-31 Får barnet bestämma hur ofta barnet träffar umgängesföräldern?
2020-05-31 Kan jag utöka umgängestiden?
2020-05-31 Får en vårdnadshavare själv bestämma vem som ska hämta på förskolan?

Alla besvarade frågor (80678)