Får en förälder med delad vårdnad hålla kvar sitt barn?

2021-08-29 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Mitt barnbarn åkte sin pappa den 4 juni som vanligt. Föräldrarna har delad vårdnad. Pappa har hållit kvar pojken sedan dess. Vi får inte träffa eller prata med han. Pappan har han varannan vecka. Får det gå till så här. Mvh en ledsen mormor
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av den informationen du uppger tolkar jag det som att pappan undanhållit barnet helt och hållet från mamman och resterande familj sedan den 4 juni, vilket kan utgöra brottet egenmäktighet med barn.

Allmänt om brottet egenmäktighet med barn

Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som har vårdnaden om barnet gör sig skyldig till egenmäktighet med barn. Samma gäller om den som delar vårdnaden av ett barn med någon annan och utan beaktansvärt skäl skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren (7 kap. 4 § brottsbalken).

Utan beaktansvärt skäl innebär att vårdnadshavaren för bort eller undanhåller barnet utan att det finns en anledning för det.

Straffet är böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte utgör brott mot friheten. Om brottet anses grovt ska gärningsmannen dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Barnets boende och vårdnad

Barnets bästa ska beaktas i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömning av vad som är bäst för barnet ska man ta hänsyn till om det finns en risk för att barnet utsätts för övergrepp eller far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Barnets vilja, ålder och mognad ska tas i beaktning vid beslut (6 kap. 2 a § föräldrabalken).

Var barnet ska bo eller hur umgänget ska ske mellan vårdnadshavarna är något som ska bestämmas gemensamt (6 kap. 14-15 §§ föräldrabalken). Om man inte kan komma överens finns det möjlighet att få hjälp att upprätta avtal via socialnämnden eller driva ärendet i domstol t.ex. ansöka om ensam vårdnad.

Sammanfattningsvis, finns det skäl som talar för att pappan till barnet gjort sig skyldig till egenmäktighet med barn. Min rekommendation är att antingen kontakta familjerätten i er kommun för vägledning, upprätta ett avtal med hjälp av socialnämnden eller polisanmäla händelsen direkt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie Cronenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1800)
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?
2021-10-08 Kan vårdnadshavare förbjuda förälder med umgängesrätt att ta med barnet på utlandsresa?

Alla besvarade frågor (96494)