Får en förälder ge bort en bostad till sitt ena barn?

Hej! Får min pappa ge mig en bostad om jag har ett syskon, hur blir det med arvet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Reglerna om arv regleras i ärvdabalk (ÄB)


Har din pappa rätt att ge en bostad till dig i gåva?

I nuläget föreligger inga förhinder för din pappa att ge sin bostad till dig utan att ge ditt syskon någon motsvarande gåva. Under en förälders livstid får denne göra vad den vill med dennes egendom, oavsett hur många barn den har.


Det är först vid din pappas bortgång som gåvan kan få rättsliga konsekvenser. Bröstarvingar (alltså barn, barnbarn osv) har nämligen arvsrätt vid förälderns bortgång (2 kap. 1 § ÄB).


Förskott på arv

Om en person ger egendom under sin livstid utan ersättning betraktas det som en gåva. Överlåts gåva från förälder till en bröstarvinge så utgör gåvan i regel förskott på arv. Innebörden av förskott på arv är att värdet för gåvan dras bort från arvsrätten den dag arvet ska fördelas (6 kap. 1 § ÄB). Du är då skyldig att avräkna vad du mottagit genom förskott på arv från din arvslott (7 kap. 2 § ÄB). Det gäller dock inte om din pappa föreskrivit något annat vid gåvotillfället eller om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt står tydligt att det inte var förskott på arv (6 kap. 1 § första stycket ÄB). Men eftersom du inte nämner något om detta räknas jag med att det anses vara förskott på arv.


Hur beräknas förskottet i förhållande till ditt syskon?

Varje bröstarvinge har rätt till sin arvslott av kvarlåtenskapen från den avlidne förälder. Kvarlåtenskapen är den egendom som tillhör den avlidne. För att varje bröstarvinge ska få lika mycket arv i slutändan måste man vid uträkningen av arvslotten räkna med förskottet som ett fiktivt belopp, alltså först addera bostadens totala värde (6 kap. 5 § ÄB). Efter detta ska man dela den totala summan av den avlidnes kvarlåtenskap och förskottet delat på antal bröstarvingar. Till sist ska gåvans värde subtraheras (dras bort) från den bröstarvinge som fick förskottet. Värdet på gåvan är gåvans värde vid gåvotillfället (6 kap. 3 § ÄB). Alltså ska bostaden värderas till det som den var värd vid gåvotillfället när du fick den.


Jag tydliggör med ett exempel:

Bostadens värde vid gåvotillfället: 2 000 000 kr totalt

Kvarlåtenskap från din pappa: 4 000 000 kr

Antalet bröstarvingar: 2 stycken.

Formel: Arvslott = (Kvarlåtenskap + förskott) / (antalet arvingar)

Uträkning: (4 000 000 + 2 000 000) / 2 = 3 000 000 kr var

Arvslotten är i detta exempel 3 0000 000 kr.


Det innebär att den bröstarvinge som redan har fått ett förskott på ett värde av 2 000 000 kr (i detta fall du som fått fastigheten) enbart ska få 1 000 000 kr och det andra syskonet ska få 3 000 000 kr i arv.


Sammanfattning

Bostaden räknas som en gåva och därför även som förskott på arv. Du får självklart behålla bostaden trots att din pappa går bort, men däremot ska värdet av bostaden vara med i beräkningen av arvslotten och sedan avräknas från ditt arv vid arvskiftet när ni fördelar tillgångarna från din pappa. Detta för att få det jämnt mellan er två syskon.


Hoppas detta besvarade din fråga!

Emelie SalehiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”