Får en förälder fördela sitt arv ojämt mellan två barn?

Kan en mor fördela arvet som hon vill till sina 2 barn eller gäller principen 50%. Det ena barnet har ställt upp med allt som hör livet till medan det andra barnet har hållit sig undan./Undrande.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör arvsrätt för barn. Jag kommer börja med att gå genom gällande rätt, applicera det på ditt fall och avsluta med en rekommendation.

Laglott

Som barn (bröstarvinge) har man direkt arvsrätt efter sin förälder. Om de enda arvingarna till en person är två bröstarvingar ska de enligt huvudregeln ärva 50 % vardera, (2 kap. 1 § ärvdabalken). Den delen av arvet kallas arvslott. Laglotten däremot är hälften av arvslotten, dvs. 25 %, (7 kap. 1 § ärvdabalken). Laglotten är den minsta delen en bröstarvinge har rätt till.

Rätten att testamentera

Det betyder att som förälder kan du testamentera bort den del av ditt arv som finns kvar så länge dina barn får ut sina 25 %. Det betyder även att du kan testamentera 75 % av ditt arv till ett av dina barn och endast 25 % ditt det andra.

Testamente

När du skriver ett testamente måste några formkrav vara uppfyllda. Testamentet ska upprättas med två vittnen som inte är testamentstagare. De ska skriva under att du vid upprättandet av testamentet var vid dina sinnes fulla bruk och att allt är i sin ordning, (10 kap. 1-2 §§ ärvdabalken).

Rekommendation

Jag rekommenderar dig att du bokar tid med en av våra jurister som upprättar ett giltigt testamente enligt konstens alla regler och kan erbjuda två oberoende vittnen. Om du vill att ett av dina barn ärver mer än det andra är det nödvändigt att skriva ett testamente där du fördelar arvet som du vill mellan dem.

Vänliga hälsningar


Greta ApelmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000