Får en fjortonåring bestämma över boende själv?

2019-07-25 i Barnrätt
FRÅGA
Kan en 14 åring bestämma att bo hos någon annan part än vårdnadshavare ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En vårdnadshavare till ett barn har en rättighet och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § Föräldrabalken, FB). Står barnet under vårdnad av två föräldrar ska besluten tas gemensamt (6 kap. 13 § FB).

Bestämmelsen innebär att ett barn inte har en full bestämmanderätt förrän det fyllt arton år (jfr 9 kap. 1 § FB). Därav kan inte en fjortonåring ensidigt och självständigt bestämma att hen ska bo hos någon annan än dess vårndashavare. Som angivet ovan ska vårdnadshavare ta större hänsyn till barnets synpunkter ju äldre och mognare det blir. Fjortonåringen har däremot ingen rätt att själva bestämma över boendet.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
BB Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-25 10:35
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1265)
2019-08-20 Barn vägrar umgänge med ena föräldern
2019-08-20 När gäller underhållsskyldighet för barn?
2019-08-19 Vad kostar det att ansöka om verkställighet i familjemål och finns det en risk att barnet får bestämma själv?
2019-08-14 Vad har barn för rätt till umgänge med andra än föräldrar?

Alla besvarade frågor (72109)