Får en fjortonåring bestämma över boende själv?

2019-07-25 i Barnrätt
FRÅGA
Kan en 14 åring bestämma att bo hos någon annan part än vårdnadshavare ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En vårdnadshavare till ett barn har en rättighet och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § Föräldrabalken, FB). Står barnet under vårdnad av två föräldrar ska besluten tas gemensamt (6 kap. 13 § FB).

Bestämmelsen innebär att ett barn inte har en full bestämmanderätt förrän det fyllt arton år (jfr 9 kap. 1 § FB). Därav kan inte en fjortonåring ensidigt och självständigt bestämma att hen ska bo hos någon annan än dess vårndashavare. Som angivet ovan ska vårdnadshavare ta större hänsyn till barnets synpunkter ju äldre och mognare det blir. Fjortonåringen har däremot ingen rätt att själva bestämma över boendet.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1311)
2019-10-08 Vilket resonemang ligger bakom FB 9:7?
2019-10-03 Vem har rätt att bestämma över ett barns fritidsaktiviteter?
2019-10-03 Hur får jag ensam vårdnad när den andre föräldern varit med om en allvarlig olycka och inte kan ta hand om sig själv?
2019-10-03 Vad är mina chanser för enskild vårdnad?

Alla besvarade frågor (73669)