Får en elev över 18 år själv anmäla frånvaro i skolan?

Hej Finns det någon lag eller liknande som säger vem som kan anmäla frånvaro eller hur det ska gå till? Mer specifikt undrar jag om någon som är över 18 (eller annan specifik ålder) har "rätt" till att anmäla sin frånvaro eller om gymnasiet får bestämma att det fortfarande är vårdnadshavaren som ska anmäla frånvaro. Jag undrar det för att gymnasiet jag går i gör det på ett annat sätt än de andra gymnasium jag vet om (vilket inte är många).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du som myndig har rätten att anmäla din frånvaro till skolan själv, eller om skolan kan bestämma att vårdnadshavaren fortfarande ska anmäla frånvaron.

Tillämpliga lagar för den här situationen är Skollagen (SkolL), Gymnasieförordningen (GymnF) och Föräldrabalken (FB).


Vem ska anmäla frånvaro i skolan när eleven fyllt 18 år? 

Gymnasieförordningen anger att “om en elev på grund av sjukdom eller av annan orsak inte kan delta i skolarbetet, ska detta snarast anmälas.” (12 kap. 1 § GymnF). Här står dock inget specifikt om vem som ska anmäla frånvaro. Men för ett barn som har skolplikt ska vårdnadshavaren se till så att barnet fullgör sin skolplikt (7 kap. 20 § SkolL), och därmed även anmäla frånvaro. Skolplikt föreligger som huvudregel från det att barnet är sex år tills att eleven har gått ut årskurs 9 (7 kap. 10 och 12 §§ SkolL). 


Jag kan dock inte hitta något i lagen om vad som gäller för anmälan av frånvaro när eleven fyllt 18 år. Men vid denna ålder har eleven inte längre någon vårdnadshavare och dessutom står det på Skolverkets hemsida att när en elev fyllt 18 år kan eleven själv anmäla sin frånvaro. Detta tolkar jag som att eleven inte måste anmäla sin egen frånvaro, men således har rätt till att göra det från och med den dag hen fyllt 18 år eftersom eleven har bestämmanderätt över sig själv (9 kap. 1 § och 6 kap. 11 § e contrario FB).


Att gymnasiet skulle ha rätt att bestämma vem som får anmäla frånvaro när en elev är myndig har jag inte hittat något specifikt om, men jag skulle inte tro att de har den befogenheten eftersom en elev som fyllt 18 år själv har rätt att bestämma i frågor som rör dens personliga angelägenheter (6 kap. 11 § e contrario).


Hoppas detta har besvarat din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att återigen kontakta oss på Lawline.


Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”