Får en dement person ge fullmakt?

2020-08-31 i Avtal
FRÅGA
Hej. Min syster har skaffat en fullmakt gällande våran mors ekonomi, hon var till banken och ordnade den. Har hon laglig rätt att göra så? Vår mor är dement sedan många år, och har hon undertecknat något så vet hon inte vad det är. Och vi övriga syskon har inte blivit informerade. Får min syster göra så?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Det finns inget krav på att alla barnen måste bli informerade om modern ger en fullmakt till någon. Det betyder att om fullmakten är giltig så har din syster laglig rätt att hantera eran mors ekonomi. Men du nämner även att eran mor är dement. För att kunna ge en vanlig fullmakt måste man ha en rättshandlingsförmåga, vilket man inte har om man är dement. Det bör dock nämnas att det finns flera olika fullmakter och att det finns en specifik fullmakt, vid namn framtidsfullmakt, som gäller trots att fullmaktsgivaren är dement.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt börjar gälla när fullmaktsgivaren tappar sin förmåga att ingå avtal på grund av t.ex. sjukdom. Det finns vissa krav för upprättande av en framtidsfullmakt, vilka regleras i lagen om framtidsfullmakt. Den behöver upprättas skriftligen och undertecknas i närvaro av två samtidiga vittnen som bekräftar den med sina underskrifter enligt 4 § i lagen. Dessutom ska det framgå av framtidsfullmakten att det är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka ärenden fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller enligt 5 §.

Sammanfattningsvis innebär det att om er mor har givit en framtidsfullmakt till din syster, så gäller den (om banken ansett att den är giltig). Däremot om det inte är en framtidsfullmakt, så är den med största sannolikhet inte giltig. När banken blir informerad om att en fullmaktsgivare är dement ogiltigförklaras fullmakten. Självklart behöver påståendet om demens styrkas genom exempelvis läkarintyg. Sista utväg blir en tvist i domstol, men den kan bli en kostsam sådan. Därför uppmuntrar jag er att lösa detta på egen hand. Som första steg bör ni därför ta reda på vilken sorts fullmakt er mor givit och sedan ta det därifrån.

Hoppas det löser sig och återkom gärna vid ytterligare funderingar.

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1455)
2021-04-12 Hur ska du utforma en uppsägning av borgensåtagande för bostadshyra?
2021-04-06 Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?
2021-04-03 Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?
2021-04-03 Vilka åtgärder kan vidtas inom ramen för en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (91294)