FrågaAVTALSRÄTTAvtal19/12/2018

Får en butik vägra sälja till mig eller mina barn?

Har en fråga. Om en vuxen har varit å tagit något i en affär men aldrig blivit tagen å dömd. Får då personalen i den kiosken/affären porta den vuxnas barn. Det va så att min pojke skulle in å handla där idag men dom vägrade sälja till honom för dom sa att alla vi va portade för dom är mina barn. Får dom verkligen göra så å hur kan jag gå tillväga för detta tycker jag är fruktansvärt att dom kan göra så. Han är alltså bara 10 år.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I ert fall rör det sig om en s.k. säljvägran vilket ligger inom avtalsfriheten. Vid ett köp av något ingås det ett avtal mellan köparen och säljaren. Avtalsfriheten innebär att det står butiken fritt att avtala om vilken produkt den vill sälja, till vilket pris och till vem. Butiken kan därav även vägra att sälja något till såväl dig som dina barn. Butiken har ingen skyldighet att sälja något (dvs ingå avtal) och du eller dina barn som kund har ingen rättighet att köpa något.

Det finns dock vissa inskränkningar i avtalsfriheten. Även om det står butiken fritt att välja vem de vill sälja till får det inte ske på någon diskriminerande grund enligt diskrimineringslagen. Diskrimineringsgrunder är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 1 § Diskrimineringslagen).

Sammanfattningsvis står det butiken fritt att välja vem de avtalar med, dvs vem de säljer till eller inte säljer till. Det ligger inom avtalsfriheten. Undantaget är om butiken skulle vägra sälja på grund av t.ex. hudfärg eller annan diskrimineringsgrund. I ert fall, så länge det inte faller under någon av diskrimineringsgrunderna, kan butiken välja att inte sälja några varor till såväl dig som ditt barn.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”