Får en butik neka köp?

2020-01-29 i Avtal
FRÅGA
Har butiker rätten till att neka någon 18+ vid köp av flera tobaksvaror, exempelvis vid köp av fem cigarettpaket fast alla är i olika märken?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Till en början kan det vara värt att förtydliga att alla typer av köp innebär att ett avtal ingås mellan köparen och säljaren, i ditt fall skulle det alltså handla om ett avtal om köp av cigarettpaket mellan dig och butiken.

Vi har i Sverige en grundläggande princip kring ingående av avtal som kallas avtalsfrihet, vilken innebär att man som avtalspart har rätt att fritt avtala om villkor, som exempelvis pris, garanti och liknande. Denna avtalsfrihet innebär även att var och en får bestämma själv vem eller vilka denne önskar att ingå avtal med. Butiken har alltså i enlighet med sin avtalsfrihet rätt att bestämma hur många cigarettpaket de vill sälja till dig eller om de vill sälja något till dig överhuvudtaget.

När det kommer till möjligheten att neka en kund från att köpa något så finns det dock undantag. Observera att dessa undantag enligt min bedömning inte är aktuella i ditt fall men de kan vara värda att nämna ändå.

Ett första undantag är då ett företag har kontraheringsplikt, vilket helt enkelt innebär att de inte får neka en kund deras produkter/tjänster. Denna plikt åligger främst bolag som fyller en större samhällelig funktion så som försäkringsgivare och sjukvården, eller i vissa fall företag med väldigt stora marknadsandelar. En butik som säljer cigaretter omfattas alltså inte av kontraheringsplikten.

Ett andra undantag är att man inte får neka någon på grund av vad som kan anses utgöra en diskrimineringsgrund (se diskrimineringslagen). Man får alltså inte neka någon att köpa exempelvis cigaretter på grund av dennes religion, kön, ålder etc. För att det skall vara fråga om diskriminering krävs att det föreligger ett samband mellan diskrimineringsgrunden och den missgynnande behandlingen, dvs. att inte få köpa något i det här fallet. Inget i din fråga tyder dock på att det skulle vara fråga om diskriminering, varför jag inte kommer redogöra för det närmare.

Sammanfattningsvis så har butiken alltså rätt att neka dig att köpa cigarettpaket hos dem även om du är över 18 år och cigaretterna är av olika märken.

Jag hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

David Ekenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1354)
2020-09-17 Kan man upprätta en gemensam framtidsfullmakt?
2020-09-16 Kan en anställd teckna avtal i firmans namn med uppdragsgivare?
2020-09-13 Jag och min klass bokade en studentskiva. Om vi avbokar, får vi alla pengarna tillbaka?
2020-09-13 Framtidsfullmakt - vad är det och hur upprättas en sådan handling?

Alla besvarade frågor (84205)