Får en butik neka att växla?

FRÅGA
Får en butik neka att växla? Till exempel en-och tvåkronor mot en femkrona eller blandade mynt till en tia. Eller sedlar till mindre valörer? Jag har blivit nekad ett flertal ggr då jag behövt mynt för kundvagn eller toalettbesök. Är detta lagligt? Vansinnigt stressande är det hur som helst. Inte särskilt samhällsvänligt agerande.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Trots att det är stressande för kunden och inte ett särskilt samhällsvänligt agerande så är det enkla svaret på din fråga att en butik får neka att växla.

När man växlar pengar med någon (en butik eller privatperson) så ingår man ett avtal om att den ena parten ska ge ifrån sig en viss summa pengar mot att den andra parten ska ge tillbaka samma summa i andra valörer. Eftersom man då har ett avtal så gäller även den grundläggande principen om avtalsfrihet, vilket innebär att avtalsparterna själva får bestämma om och med vem de vill ingå avtal med. Därmed kan de välja att inte ingå ett avtal om att växla pengar med dig som kund.

Enda undantaget är om de skulle växla pengar med vissa men inte med andra och det beror på någon diskrimineringsgrund. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (1 kap. 1 § och 1 kap. 5 § diskrimineringslagen). En generell regel om att butiken aldrig växlar pengar eller endast växlar om de har gott om kontanter i kassan är alltså inte diskriminering och därmed helt lagligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (926)
2021-09-20 Allemansrätten - Vad gäller i förhållande till fastighetsägare?
2021-09-19 Behöver man ett nytt pass/id om man ändrar ordningen på sina efternamn?
2021-09-18 Serveringsansvarig
2021-09-18 Ta med alkohol utan serveringstillstånd

Alla besvarade frågor (95746)