Får en bröstarvinge ut en avliden förälders enskilda egendom som arv direkt efter dödsfallet?

Min pappa är inte gift med min mamma, min far har enskild egendom. Min fråga är om han dör, får jag ut den enskilda egendomen direkt då som särkullbarn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att din pappa inte är gift med din mamma, men är gift med någon annan eftersom att du nämner termen "särkullbarn" som är en beteckning för barn utanför det nuvarande äktenskapet och du undrar hur enskild egendom fördelas när det gäller arv. Jag kommer dock även att kort redogöra för hur situationen ser ut när din pappa inte är gift med någon för säkerhets skull. Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB) och reglerna om vad som händer när ett äktenskap upplöses p.g.a. en makes död hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Det korta svaret för båda situationer är ja, du får ut den enskilda egendomen direkt som arv (såvida det inte finns något testamente som säger annat) – processerna innan arvsfördelningen är dock lite olika och jag kommer kort gå igenom dem nedan.

Om din pappa är gift med någon annan

När ett äktenskap upphör genom dödsfall ska man upprätta en bodelning där makarnas egendom fördelas mellan dem (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I denna bodelning är det makarnas giftorättsgods som ska fördelas (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det framgår här att din pappa har enskild egendom och denna ingår alltså inte i bodelningen.

Huvudregeln är att efterlevande make ärver sin avlidna make – dock gäller detta inte när det finns särkullbarn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Detta innebär att du och eventuella syskon (som också är särkullbarn) i en sådan situation både kommer få ut det som din pappa fått genom bodelningen (d.v.s. hälften av alla tillgångar i äktenskapet) + hans enskilda egendom som inte ingick i bodelningen direkt som arv.

Om din pappa inte är gift med någon

Är din pappa däremot inte gift vid hans dödsfall så behövs det inte göras någon bodelning före arvsfördelningen utan då utgår man direkt från den legala arvsordningen som säger att bröstarvingar (d.v.s. barnen) ärver all kvarlåtenskap efter deras avlidna förälder – detta innebär i denna situation att all din pappas egendom tillfaller dig (och eventuella syskon) vid hans dödsfall (2 kap. 1 § första stycket ÄB).


Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck HansenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”