Får en bostadsrättsförening ta ut pantförskrivningsavgifter?

2021-01-23 i Bostadsrätt
FRÅGA
Kan en bostadsrättsförening ta ut 3 st pantförskrivningsavgifter av mig om 473 kr vardera, när det står i stadgarna att pantförskrivningsavgiften uppgår till ett belopp motsvarande 1 procent av gällande prisbasbelopp? (Mitt lån är delat i tre delar bara för att få fler möjligheter till olika räntor)Hur ofta får de göra detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag har förstått din fråga undrar du om och när en bostadsrättsförening har rätt att ta ut pantförskrivningsavgifter, samt hur stora sådana avgifter får vara.

Regler om bostadsrätter finns i bostadsrättslagen.

När du pantsätter din bostadsrätt som säkerhet för ett banklån, finns det specifika regler för hur en bostadsrättsförening ska hantera ärendet. Bostadsrättsföreningen ansvarar för att pantförskrivningar och förändringar av dessa registreras i lägenhetsregistret för bostadsrättsföreningen, 9 kap 10 § bostadsrättslagen. Vid en sådan registrering, får bostadsrättsföreningen ta ut en pantsättningsavgift (pantförskrivningsavgift), om det står i bostadsrättsföreningens stadgar att de får ta ut sådan avgift, 9 kap 5 § p 4 bostadsrättslagen. Pantförskrivningsavgiften är alltså en administrativ avgift som debiteras när bostadsrättshavaren pantsätter bostadsrätten som säkerhet för ett banklån. Så länge det är reglerat i stadgarna har din bostadsrättsförening med andra ord full rätt att ta ut avgifter varje gång förändringar av pantförskrivningen sker, det vill säga varje gång du tar ytterligare lån. Eftersom du skriver att ditt lån är delat i tre delar, rör det sig antagligen egentligen om tre olika lån. Därmed tycks det inte finnas något hinder för föreningen att ta ut tre olika avgifter, eftersom föreningen måste göra tre olika registreringar.

Hur stora avgifter får då föreningen ta ut? I föreningens stadgar ska det även regleras hur pantsättningsavgiften beräknas, 9 kap 5 § p 5 bostadsrättslagen. I ditt fall skriver du att pantförskrivningsavgiften enligt stadgarna uppgår till ett belopp motsvarande 1 % av gällande prisbasbelopp. Prisbasbeloppet år 2021 är 47 600 kr. 1 % av prisbasbeloppet är därmed (47 600 x 0,01) 476 kr år 2021. År 2020 var prisbasbeloppet 47 300 kr, vilket förklarar avgifterna om 473 kr.

Sammanfattningsvis tycks din förening ha rätt att ta ut tre olika avgifter om 473 kr vardera, eftersom föreningens rätt att ta ut avgifterna är reglerad i stadgarna. Om du fortfarande har frågor kring avgifterna och hur de beräknas, rekommenderar jag dig att kontakta din bostadsrättsförening direkt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Johannes Ljusteräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1247)
2021-10-24 Hur tar man del av uppgifter om bostadsrätter?
2021-10-01 Störningar i bostadsrätt
2021-09-27 Köpa bostadsrätt i befintligt skick och köparens undersökningsplikt
2021-09-25 Kan en bostadsrättsförening neka köpare medlemskap på grund av låg inkomst?

Alla besvarade frågor (96582)