Får en bostadsrättsförening ta ut pantförskrivningsavgifter?

Kan en bostadsrättsförening ta ut 3 st pantförskrivningsavgifter av mig om 473 kr vardera, när det står i stadgarna att pantförskrivningsavgiften uppgår till ett belopp motsvarande 1 procent av gällande prisbasbelopp? (Mitt lån är delat i tre delar bara för att få fler möjligheter till olika räntor)

Hur ofta får de göra detta?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag har förstått din fråga undrar du om och när en bostadsrättsförening har rätt att ta ut pantförskrivningsavgifter, samt hur stora sådana avgifter får vara.

Regler om bostadsrätter finns i bostadsrättslagen.

När du pantsätter din bostadsrätt som säkerhet för ett banklån, finns det specifika regler för hur en bostadsrättsförening ska hantera ärendet. Bostadsrättsföreningen ansvarar för att pantförskrivningar och förändringar av dessa registreras i lägenhetsregistret för bostadsrättsföreningen, 9 kap 10 § bostadsrättslagen. Vid en sådan registrering, får bostadsrättsföreningen ta ut en pantsättningsavgift (pantförskrivningsavgift), om det står i bostadsrättsföreningens stadgar att de får ta ut sådan avgift, 9 kap 5 § p 4 bostadsrättslagen. Pantförskrivningsavgiften är alltså en administrativ avgift som debiteras när bostadsrättshavaren pantsätter bostadsrätten som säkerhet för ett banklån. Så länge det är reglerat i stadgarna har din bostadsrättsförening med andra ord full rätt att ta ut avgifter varje gång förändringar av pantförskrivningen sker, det vill säga varje gång du tar ytterligare lån. Eftersom du skriver att ditt lån är delat i tre delar, rör det sig antagligen egentligen om tre olika lån. Därmed tycks det inte finnas något hinder för föreningen att ta ut tre olika avgifter, eftersom föreningen måste göra tre olika registreringar.

Hur stora avgifter får då föreningen ta ut? I föreningens stadgar ska det även regleras hur pantsättningsavgiften beräknas, 9 kap 5 § p 5 bostadsrättslagen. I ditt fall skriver du att pantförskrivningsavgiften enligt stadgarna uppgår till ett belopp motsvarande 1 % av gällande prisbasbelopp. Prisbasbeloppet år 2021 är 47 600 kr. 1 % av prisbasbeloppet är därmed (47 600 x 0,01) 476 kr år 2021. År 2020 var prisbasbeloppet 47 300 kr, vilket förklarar avgifterna om 473 kr.

Sammanfattningsvis tycks din förening ha rätt att ta ut tre olika avgifter om 473 kr vardera, eftersom föreningens rätt att ta ut avgifterna är reglerad i stadgarna. Om du fortfarande har frågor kring avgifterna och hur de beräknas, rekommenderar jag dig att kontakta din bostadsrättsförening direkt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Johannes LjusterängRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000