Får en bostadsrättsförening ta ut föreningsavgift vid dröjsmål av årsavgiften?

2020-07-15 i Bostadsrätt
FRÅGA
Får en bostadsrättsförening ta ut förseningsavgift när hyran är försenad?Jag betalade hyran till min bostadsrättsförening 8 dagar försent, fyra dagar efter att jag betalat in hyran fick jag en förseningsavgift á 300 kr. Föreningen menar att det vid ett årsmöte är bestämt att om hyran är mer än 5 dagar sen ska en förseningsavgift tas ut. När jag läser på t.ex. konsumenternas.se så står det att företag inte har rätt att ta ut förseningsavgift för privatpersoner. Vad gäller?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vet inte exakt vilken information du syftar på från konsumenternas.se. Jag hittar dock en text från deras hemsida jag tror du menar, där det framgår att finansiella företag inte har rätt att ta ut förseningsavgifter av konsumenter. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, vilket inte är detsamma som ett finansiellt företag då en ekonomisk förening inte har som syfte att gå med vinst.

Ett årsmöte är detsamma som en årsstämma, och det som sägs där antecknas sedan i ett protokoll skriftligt. Detta protokoll ska alla medlemmar i föreningen få tillgång till. Om du haft tillgång till detta kan föreningen utgå från att alla tagit del av informationen, inklusive avgiftsförändringar. Bostadsrättsföreningen borde därmed ha rätt att ta ut en förseningsavgift för att täcka extra kostnader om avgiften inte betalas i tid.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1143)
2021-02-28 Kan en bostadsrättsförening neka köpare av bostadsrätt?
2021-02-26 Fråga om när en lägenhet anses vara upplåten för självständigt brukande
2021-02-20 Äganderätt vid bostadsköp
2021-02-19 Kan bostadsrättsföreningen ta ut straffavgift för sopsortering?

Alla besvarade frågor (89823)