Får en bostadsrättsförening neka en bostadsrättshavare att hyra ut sin parkeringsplats i andra hand?

2020-11-03 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
HejJag kommer eventuellt att hyra ut min lägenhet i andra hand mellan 6-12 månader. I mitt avtal med föreningen så har jag en parkeringsplats. Min avsikt är givetvis att kunna erbjuda denna till hyrestagaren. Ny var det en styrelseledamot som gjort ett yttrande att detta inte är möjligt då föreningen äger rätten att hyra ut den till den de önskar, låter märkligt i mina öron då jag har avtalet med dem och betalar hyran månadsvis.Frågan är då, äger styrelsen rätten att ta min p-plats i besiktning och hyra ut den via föreningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

I vardagligt tal kan ordet parkeringsplats användas såväl för parkeringar utomhus som garageplatser. Rent juridiskt gäller dock skilda regler för de olika parkeringsformerna och jag kommer därför att redogöra för båda alternativen.

Garageplats

En garageplats är en parkering som är en del av en byggnad med fyra väggar och ett tak. För uthyrning av garageplats i andra hand gäller samma regler som vid uthyrning av bostadsrätt i andra hand. Utgångspunkten i detta fall är alltså att styrelsen behöver lämna sitt samtycke till att du hyr ut din garageplats, vilket framgår av 7 kap. 10 § första stycket bostadsrättslagen. Om styrelsen inte samtycker till att du hyr ut din garageplats i andra hand har du ändå rätt att hyra ut den i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till detta. Ett sådant tillstånd lämnas om du har skäl till att hyra ut din garageplats i andra hand och styrelsen inte har någon befogad anledning till att samtycka. Ett exempel på ett acceptabelt skäl kan vara att du ska bo på annat håll. För att avgöra om styrelsen har befogad anledning att inte samtycka till att du hyr ut din garageplats i andra hand prövas de personliga förhållandena hos den som ska hyra garageplatsen i andrahand. Ett exempel på en omständighet som kan medföra att styrelsen har en befogad anledning till att vägra sitt samtycke är ifall den som ska hyra garageplatsen inte kan förväntas vårda den.

Parkeringsplats

En parkeringsplats utomhus omfattas av reglerna för lägenhetsarrende, vilket framgår av 8 kap. 1 § jordabalken, Detta innebär att du inte får hyra ut din parkeringsplats utan tillåtelse från bostadsrättsföreningen, enligt 8 kap. 19 §. Bostadsrättsföreningen har alltså möjlighet att självmant välja vilka regler som gäller för andrahandsuthyrning av deras parkeringsplatser.

Vänliga hälsningar,

Aras Tofek
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (679)
2021-04-29 Uppsägning av andrahandshyresgäst?
2021-04-29 Uthyrning i andrahand utan hyresvärdens tillstånd
2021-04-29 Får vi bo kvar i lägenheten vi bor i om den inte sägs upp?
2021-04-29 Uppsägning av andrahandshyra?

Alla besvarade frågor (92184)