Får en bostadsrättsförening ha en övre åldersgräns?

2017-06-02 i Bostadsrätt
FRÅGA
kan en bostadsrättsförening ha en övre åldersgräns? om inte, var finns lagbeslutet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om medlemskap i en bostadsrättsförening finns i bostadsrättslagen (1991:614) (BrL). Det är föreningens styrelse som med iakttagande av föreningens stadgar fattar beslut om att anta någon som medlem i föreningen (2 kap. 1 § 1 stycket BrL).

En bostadsrättsförening har stor frihet att i stadgarna ställa upp olika villkor för medlemskap. Ett stadgevillkor är dock utan verkan om det med hänsyn till sitt innehåll eller på annat sätt är oskäligt (2 kap 2 § första stycket tredje punkten BrL).

Utgångspunkten vid bedömningen av vilka villkor som kan vara oskäliga är främst den öppenhet som ska prägla bostadsrättsföreningar och principen om lika behandling av medlemmarna. Inom denna ram kan en bostadsrättsförening fritt ställa upp de villkor för medlemskap som är sakligt motiverade utifrån föreningens ändamål (prop 1990/91:92 s. 160).

Åldersgränser

Vad gäller villkor om viss ålder för medlemskap går det inte att generellt säga att de är otillåtna, utan varje situation måste bedömas för sig. Det brukar dock anses vara tillåtet med exempelvis nedre åldersgränser för seniorboenden eftersom de har ett betydande socialt värde för de äldre som bor där och fyller en funktion som komplement till den mer traditionella äldreomsorgen.

Det är däremot tveksamt om övre åldersgränser kan anses vara skäliga. Om man tar seniorboenden igen som exempel bör inte motiveringen att medlemmarna måste kunna hjälpa till med olika sysslor ge föreningen möjlighet att neka medlemskap med hänvisning till enbart personens höga ålder (prop. 2011/12:159 s. 42 och 72 f). Speciellt då medlemmarnas förmågor bör kunna bedömas på andra sätt.

Din fråga är för vid för att jag ska kunna ge ett specifikt svar, men en övre åldersgräns kan vara oskälig och därför vara utan verkan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1243)
2021-09-19 Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?
2021-09-16 Får man använda inre reperationsfond trots ägarbyte?
2021-09-15 Behöver man styrelsens godkännande för att ha en inneboende?
2021-09-14 Brf:s villkor med fläckfritt belastningsregister

Alla besvarade frågor (95739)