Får en bostadsförening ställa hårdare krav än vad som är lagstadgat?

Är det tillåtet för en bostadsrättsförening att ställa hårdare krav på medlemmarna eller blivande än vad som föreskrivs i bostadsrättslagen och/eller lagen om ekonomisk förening? Utgår då ifrån att det hårdare kravet inte strider mot något annat lagrum

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och tillämplig lag.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta dels vilka regler som reglerar en bostadsrättsförening men också ifall föreningen kan ställa hårdare krav än vad lagen ställer på bostadsrättsföreningens medlemmar.

För att besvara  din fråga så kommer jag använda mig av bostadsrättslagen (BrL) samt lag om ekonomisk föreningar (EFL).


Vad är tvingande och dispositiv lagstiftning?

Tvingande lagstiftning är lagstiftning som inte kan avtalas bort, varken helt eller delvis av parterna. Till skillnad mot dispositiv lagstiftning där innehållet i lagen endast gäller om inget annat har avtalats. Dispositiv lag är en sorts “lägstanivå” av villkor där lagen endast gäller om inget annat har avtalats mellan parterna.


Får man ställa hårdare krav än de som ställs i bostadsrättslagen?

Bostadsrättslagen är som utgångspunkt tvingande om inget annat har föreskrivits i den specifika paragrafen. Ett exempel på detta är 7:1 § BrL där det i slutet av paragrafen står att den gäller om inte något annat har avtalats. Det medför alltså att det endast är tillåtet att ställa andra krav än vad som är stadgat i bostadsrättslagen när det är specificerat i lagen att man får det.


Får man ställa hårdare krav än de som ställs i lag om ekonomisk förening?

Lag om ekonomisk förening fungerar på samma sätt som bostadsrättslagen avseende tvingande och dispositiva regler. Lagen är som utgångspunkt tvingande om inget annat har specificerats i den specifika paragrafen. Ett exempel på detta är 6:3 § EFL. Där är det stadgat att varje medlem har en röst, om inte något har bestämts i stadgarna. Mängden röster per medlem kan alltså avtalas om.


Sammanfattning och avslutande ord.

Sammanfattningsvis så kan en bostadsrättsförening ställa högre krav än vad som är stadgat i BRL/EFL om kravet avser en paragraf där det uttryckligen står att den är möjlig att avtala om. Står det inte uttryckligen i paragrafen att det går att avtala om innehållet i paragrafen, likt exemplena ovan, så kan inte bostadsrättsföreningen ställa högre krav än vad som är stadgat i lagen. Något mer specifikt svar än så går inte att ge utan att veta vad kravet på medlemmarna innefattar.


Om du har fler frågor eller funderingar kan du boka en tid med en av våra jurister (se länk) eller om du har fler frågor är du mer än välkommen att skicka de på vår hemsida! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och stort lycka till!


Vänligen,

Erik StrandnerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000