Får en bolagsstyrelse sälja en del av verksamheten i ett bolag?

2019-04-28 i Bolag
FRÅGA
Kan en bolagsstyrelse besluta om att sälja en verksamhet, eller måste ett sådant beslut tas av bolagsstämman? Exempel: ett bolag som ger ut en nyhetstidning som vill sälja utgivningsbeviset för tidningen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bolagsstyrelsen uppgifter anges i Aktiebolagslagens 8 kapitel 4 § (här). Styrelsen ska ha hand om bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens arbete måste också alltid vara i linje med bolagets verksamhetsmål.

Om styrelsen tar ett beslut som står i strid med bolagets verksamhetsmål så är beslutet ogiltigt (här). I din exempelfråga blir det därför avgörande om bolagets huvudsakliga uppgift är att sälja tidningen - i så fall skulle det absolut kunna gå emot verksamhetsföremålet att sälja utgivningsbeviset eftersom man då inte kan bedriva verksamheten längre. Om det istället skulle vara ett väldigt stort aktiebolag som sysslar med en rad olika verksamheter och en situation då bolaget t.ex. behöver omorganiseras på grund av ekonomiska skäl så skulle det kunna vara tillåtet för bolagsstyrelsen att sälja utgivningsbeviset.

Hanna Kanon
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (548)
2019-05-19 Aktiebolag vid bodelning/skilsmässa
2019-05-19 Fusion av aktiebolag
2019-05-17 Måste vi ta ut lön i vårt aktiebolag?
2019-05-17 Hur fördelas vinstutdelningen mellan aktieägare?

Alla besvarade frågor (69117)