Får en begravningsbyrå vara förrättningsman/män?

FRÅGA
Det finns en begravningsbyrå, Funera, som har hand om ärendet. Kan de vara en förrättningsman el måste någon hos domstolen vara det?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Ja, de som jobbar på begravningsbyrån kan vara förrättningsmän. Lagen föreskriver att dödsbodelägarna ska utse vilka två personer som helst som är kunniga och trovärdiga (20 kap. 2 § ärvdabalk).

De enda som inte kan vara det är t. ex dödsbodelägare, boutredningsman eller testamentsexekutor.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (909)
2020-01-14 Hur värderas en bostadsrätt i en bouppteckning?
2020-01-08 Hur kan en bröstarvinge göra sin rätt till arv gällande?
2020-01-08 Är min fullmakt giltig när boutredningsman utsetts?
2019-12-29 I vilken ordning ska dödsboets skulder betalas?

Alla besvarade frågor (76369)