Får en begravning ske utan att anhöriga få veta om det?

FRÅGA
Hej en undran om begravning - får en begravning ske utan att anhöriga få veta av det när det skall ske utan får reda på det i efterhand ?med vänlig hälsning Kent
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår inte i vilken utsträckning ni fått information, och i så fall från vem, eller i vilken grad ni varit involverade i efterarbetet kring dödsfallet. Jag kommer ändå redogöra lite allmänt för vem som har ansvar för att ta hand om avlidna och i vilket skede.

Vem har enligt lag ansvar för att ta hand om en avliden?

Det som kan sägas om vem som har ansvar för att ta hand om en avliden person är att det inte finns något reglerat i svensk lag om enskildas skyldigheter. Det är sjukvårdshuvudmannen, alltså kommun eller landsting, som har det lagliga ansvaret att ta hand om avlidna personer.

Är sjukvården, kommun och landstingets ansvar uppfyllt?

Sjukvårdshuvudmannen, kommun och landsting har enligt lag ansvar för att ta hand om avlidna. Det här ansvaret följer av 1 §, första stycket, Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982:763 (se här). Ansvaret gäller fram till att den avlidne har överlämnats till närstående för bisättning, begravning och gravsättning. Det vanligaste är att det här sker när en begravningsbyrå fått uppdraget att ta hand om begravningen.

I sjukvårdshuvudmannens ansvar ingår bl.a. att konstatera dödsfall, ställa i ordning kroppen samt att ta kontakt med den avlidnes närstående. T.ex. kan den kontakten bestå i att informera om att den döda ska transporteras till bårhus, om att de anhöriga bör ta kontakt med begravningsbyrå, om att de anhöriga själva kan ta hand om transport av den döde till bårhus och att detta i så fall blir en angelägenhet mellan dödsboet och begravningsbyrån. Detta är några exempel på information om de anhörigas handlingsalternativ eller valmöjligheter som sjukvårdshuvudmannen bör ge.

Det kan dock inträffa att vissa saker, som rör att ta hand om en avliden, kan komma att ske över huvudet på anhöriga. Om anhöriga inte kan nås inom rimlig tid måste t.ex. transport äga rum till närmaste bårhus.

Det framgår som sagt ej av frågan hur det kommer sig att ni inte fått information om själva begravningen. Har ni inte varit involverade från början? Har samråd skett med er i samband med att transport skedde till bårhuset? I så fall har sjukvårdshuvudmannens, såvitt jag kan se, uppfyllt sitt ansvar och den återstående frågan blir då om begravningsbyrån gjort något fel.

Kan det vara så att begravningsbyrån gjort något fel?

Begravningsbyråerna är de närståendes ombud och kan i allmänhet ta hand om alla praktiska detaljer. Viktigt att säga här är att det är dödsboet, d.v.s. den döde personens tillgångar och skulder som förvaltas av dödsboets delägare (t.ex. efterlevande make eller sambo, arvingar) tillsammans, som har det övergripande ansvaret för begravningen. De anhöriga kan kontakta en begravningsbyrå för att få hjälp med praktiska frågor som t ex köp av kista, urna och transporter. Det är alltid de anhöriga som bestämmer i vilken utsträckning man vill ta begravningsbyråns tjänster i anspråk och vad man vill göra själv. Svensk lagstiftning i form av Begravningslagen (se här) anger vissa ramar för begravningen, t ex att det inte får gå mer än en månad från dödsfall till gravsättning eller kremering.

Om det är så att det är enskilda som brustit i sitt ansvar är jag benägen att svara ”ja” på frågan om en begravning får ske utan att anhöriga få veta, med hänvisning till att enskildas skyldigheter i samband med dödsfall inte regleras i lag.

Dock är det mycket som jag, eftersom det inte anges i frågan, inte vet om omständigheterna i ert fall. Har t.ex. de anhöriga i dödsboet, som haft det övergripande ansvaret för begravningen, avtalat med begravningsbyrån om vissa saker – exempelvis att en dödsannons ska sättas ut för att tillkännage dödsfallet; tala om var och när begravningen skall äga rum eller att den skall ske i enskildhet – men detta inte skett är det en sak. Då kan det röra sig om ett avtalsbrott som givetvis kan påtalas. Detta är dock inte detsamma som att begravningen inte fått äga rum utan en fråga om att vissa villkor i ett avtalsförhållande mellan två parter inte hållits.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig välkommen tillbaka (utnyttja gärna vår kommentar-funktion i anslutning till svaret) om du har följdfrågor.

Allt gott,

Märta Ahlén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (943)
2021-07-24 Fri förfoganderätt och särkullbarns arvsrätt
2021-07-17 Okänd släkting som vill hävda faderskap som ej är fastställt vid dödsfall
2021-07-06 Orubbat bo
2021-07-02 Hur fördelas arv mellan bröstarvinge och efterlevande make när det finns skulder?

Alla besvarade frågor (94179)