FrågaARBETSRÄTTSjuk 30/11/2022

Får en arbetsgivare neka rätten till sjukfrånvaro?

hej, har en arbetsgivare rätt att neka sjukfrånvaro? en jag känner försökte sjukanmäla sig från restaurangen hon jobbar på eftersom hon har fått feber men arbetsgivaren blånekar att hon sjukanmäler sig, vägrar att tro på att hon har blivit sjuk och så gott som tvingar henne att jobba iallafall. är detta ens lagligt att göra? och vad kan man göra när det händer?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I syfte att göra mitt svar mer pedagogiskt kommer jag att dela upp mitt svar i olika rubriker. I svaret kommer jag framförallt att utgå från lagen om sjuklön (SjlL).

Kan en arbetstagare tvingas arbeta trots sjukdom?

Som arbetstagare finns ingen skyldighet att arbeta om man har blivit sjuk. Arbetsgivaren har visserligen en rätt att fördela och leda arbetet (och här ingår rätten att välja sin personal) men även detta har sina begränsningar.

Värt att observera är dock att det krävs att sjukdomen sätter ned arbetsförmågan för att arbetstagaren ska ha rätt till sjuklön (4 § första stycket SjlL). Eftersom din bekant hade fått feber så är det troligtvis inte särskilt svårt att argumentera för att arbetsförmågan är nedsatt, särskilt om bekanten har ett någorlunda aktivt jobb.

En arbetsgivare kan alltså sammanfattningsvis inte tvinga en arbetstagare att arbeta om denne är sjuk.

Vad händer om arbetsgivaren ifrågasätter sjukdom eller förnekar en sjukanmälan?

Trots att man inte är skyldig att arbeta vid sjukdom, så är man däremot fortfarande skyldig att anmäla sin sjukdom (9 § SjlL). Arbetstagaren ska då lämna en skriftlig försäkran om att han eller hon är sjuk och på vilket sätt detta påverkar arbetet. Det finns däremot ingen skyldighet för arbetstagaren att uppge närmare uppgift om sjukdomen. Med andra ord måste man inte uppge på vilken grund man är sjuk, utan det räcker att man meddelar att man är är sjuk och därför inte kan arbeta.

Det kan i sammanhanget också nämnas att om arbetstagaren har varit sjuk i mer än sju dagar så har arbetsgivaren rätt att begära ett läkarintyg (8 § andra stycket SjlL). I annat fall har dock inte arbetsgivaren rätt att ifrågasätta sjukdomen.

Arbetsgivaren har sammanfattningsvis inte rätt att neka en sjukanmälan om den har gått till på det sätt som ovan är beskrivet. I ditt fall är det möjligt att kravet på skriftlighet inte är uppfyllt. Viktigt att påpeka är dock att 9 § går att avvika från genom kollektivavtal (2 § SjlL). Det finns många kollektivavtal som föreskriver att sjukanmälan även kan lämnas muntligt. Din bekant bör därför kolla vad som gäller i hennes specifika fall. Vidare kan det fortfarande även i så fall vara bra att lämna en skriftlig sjukanmälan, t.ex. via SMS, eftersom man då har starkare bevisning för det fall att arbetsgivaren skulle förneka att sjukanmälan har lämnats muntligen.

Sammanfattning och rådgivning

Avslutningsvis så har en arbetsgivare inte rätt att ifrågasätta sjukdom eller neka sjukfrånvaro om sjukanmälan har lämnats på korrekt sätt. En arbetsgivare får inte heller tvinga en sjuk anställd att arbeta. I din bekants fall verkar det därför som att arbetsgivaren har brutit mot lag. Det jag skulle rekommendera din bekant att göra är att ta kontakt med sitt fackförbund. Fackförbundet kommer att veta vilket kollektivavtal som din bekant omfattas av och kan bistå med hjälp att företräda henne om hon t.ex. skulle vilja driva en rättslig tvist.

Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret på din fråga! Om du skulle få fler frågor så är du alltid välkommen att återigen höra av dig.

Hälsningar,

Aileen PotterRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000