Får en arbetsgivare begära utdrag från belastningsregister? Får en arbetsgivare neka arbete pga tidigare brott?

Hej. Jag sökte ett jobb som teamleader inom försäljning. Jag gick vidare och de ville anställa mig. De frågade om mitt personnummer vilket jag skickade till dem. Dagen efter får jag ett mejl att de inte kan anställa mig på grund av att jag finns med i belastningsregistret (ringa narkotikabrott tre år sedan). Har de rätt att göra såhär. Jag har inte godkänt något utdrag ur brottsregistret och känner mig otroligt kränkt att de bedömer mig på något som hände för flera år sedan.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag tolkar det som att du undrar över följande:

  • Får arbetsgivare begära ett utdrag från ditt belastningsregister utan att tillfråga dig innan?
  • Kan en arbetsgivare neka dig arbete pga att du blivit dömd för ringa narkotika?

För att besvara dina frågor kommer jag använda mig av bestämmelser som återfinns i lag om belastningsregister och diskrimineringslagen.


Hur länge finns ringa narkotikabrott kvar i belastningsregistret?

Om man blivit dömd till fängelsestraff kommer detta finnas kvar i belastningsregistret i 10 års tid, medan böter försvinner efter fem år (17 § 1 p och 9 p lag om belastningsregister). Eftersom du blivit dömd för ringa narkotikabrott antar jag att du blivit dömd till böter och att brottet därför kommer synas i ditt belastningsregister 2 år till.


Kan en arbetsgivare begära ett utdrag från belastningsregister utan samtycke?

Som huvudregel har den enskilde rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv (9 § lag om belastningsregister). Vid vissa anställningar har arbetsgivaren däremot en rätt att begära utdrag ur belastningsregistret. Detta gäller anställningar inom vården (t.ex psykiatrisk vård eller vård av barn) eller verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott (10 § lag om belastningsregister). Eftersom jobbet du sökte var inom försäljning omfattas verksamheten alltså inte av den nyss nämnda bestämmelsen och arbetsgivaren har således ingen rätt att själv kräva ut ett utdrag från ditt belastningsregister.


Kan en arbetsgivare neka arbete pga tidigare brottslighet?

Utgångspunkten i Sverige är att arbetsgivare fritt får välja vem som ska anställas och vilka krav som måste uppfyllas. Detta inskränks dock genom bestämmelser i diskrimineringslagen, där det stadgas att diskriminering pga kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska motverkas (1 § diskrimineringslagen). Om någon blir nekad anställning pga tidigare brottslighet är personen därför inte diskriminerad i lagens mening och det går inte att åberopa diskrimineringslagen.


Sammanfattningsvis går det att säga att arbetsgivaren inte har haft rätt att själv kontrollera ditt belastningsregister. Däremot kan arbetsgivaren begära att en person visar utdrag ur belastningsregister, men det finns ingen skyldighet att visa upp det. Om du vägrar kan dock arbetsgivaren välja att neka anställning och detta omfattas inte av diskrimineringslagen.


Jag hoppas mitt svar varit till hjälp och stort lycka till i framtiden!

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”