FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag27/08/2021

Får en aktieägare låna ut pengar till sitt aktiebolag?

Hej

Kan en aktieägare låna ut pengar till sin aktiebolag?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Aktuella regler vad gäller aktiebolag, finns i aktiebolagslagen (ABL).

Kan en aktieägare låna ut pengar till sitt eget aktiebolag?
Ett aktiebolag får inte låna ut pengar till sina aktieägare, styrelseledamöter i bolaget, en verkställande direktör samt fysiska eller juridiska personer som står dessa personer nära (21 kap. 1 § ABL). Detta är det så kallade generella låneförbudet inom ett aktiebolag, och personerna som nämns ovan kallas för den förbjudna kretsen. Detta innebär att bolaget inte får låna ut pengar till ett visst antal personer. Undantag till detta förbud är om en aktieägares eller en närstående person till aktieägaren aktieinnehav inte överstiger 1 %, så kan ett sådant lån vara tillåtet. Skulle dock samma aktieägare även vara styrelseledamot, eller verkställande direktör, så är inte detta undantag aktuellt. Utan det får endast vara tal om en aktieägare eller närstående till denna, för att undantaget ska vara tillåtet.

Det är inte heller tillåtet för ett aktiebolag att låna ut pengar till ett annat aktiebolag, om det andra aktiebolaget styrs av någon inom den förbjudna kretsen som jag beskrivit ovan (21 kap. 1 § ABL). Exempelvis, får inte två aktiebolag som ägs av samma person låna ut pengar bolagen emellan.

Din fråga gäller i stället en aktieägare som vill låna pengar till sitt bolag. Detta är fullt tillåtet, en aktieägare får låna ut pengar till sitt eget aktiebolag. Men eftersom detta kan vara riskfyllt, bör man tänka igenom det noggrant innan man genomför lånet till sitt aktiebolag. Det är också viktigt att skriva ett tydligt så kallat skuldebrev eller liknande avtal, med hur stort lånet är, hur lånet ska gå till, framtida transaktioner och liknande.

Sammanfattning
Det är fullt tillåtet för en aktieägare att låna ut pengar till sitt eget aktiebolag, men detta bör göras med försiktighet. Det är dock inte tillåtet för ett aktiebolag att låna ut pengar till aktieägare, och andra personer som tillhör den så kallade förbjudna kretsen.

Jag hoppas att jag kunnat besvara din fråga. Om du har fler funderingar, tveka inte på att höra av dig igen till oss här, på Lawline!

Jag önskar dig en trevlig helg!
Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000