Får en aktieägare låna ut pengar till sitt aktiebolag?

2021-08-27 i Bolag
FRÅGA
HejKan en aktieägare låna ut pengar till sin aktiebolag?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Aktuella regler vad gäller aktiebolag, finns i aktiebolagslagen (ABL).

Kan en aktieägare låna ut pengar till sitt eget aktiebolag?
Ett aktiebolag får inte låna ut pengar till sina aktieägare, styrelseledamöter i bolaget, en verkställande direktör samt fysiska eller juridiska personer som står dessa personer nära (21 kap. 1 § ABL). Detta är det så kallade generella låneförbudet inom ett aktiebolag, och personerna som nämns ovan kallas för den förbjudna kretsen. Detta innebär att bolaget inte får låna ut pengar till ett visst antal personer. Undantag till detta förbud är om en aktieägares eller en närstående person till aktieägaren aktieinnehav inte överstiger 1 %, så kan ett sådant lån vara tillåtet. Skulle dock samma aktieägare även vara styrelseledamot, eller verkställande direktör, så är inte detta undantag aktuellt. Utan det får endast vara tal om en aktieägare eller närstående till denna, för att undantaget ska vara tillåtet.

Det är inte heller tillåtet för ett aktiebolag att låna ut pengar till ett annat aktiebolag, om det andra aktiebolaget styrs av någon inom den förbjudna kretsen som jag beskrivit ovan (21 kap. 1 § ABL). Exempelvis, får inte två aktiebolag som ägs av samma person låna ut pengar bolagen emellan.

Din fråga gäller i stället en aktieägare som vill låna pengar till sitt bolag. Detta är fullt tillåtet, en aktieägare får låna ut pengar till sitt eget aktiebolag. Men eftersom detta kan vara riskfyllt, bör man tänka igenom det noggrant innan man genomför lånet till sitt aktiebolag. Det är också viktigt att skriva ett tydligt så kallat skuldebrev eller liknande avtal, med hur stort lånet är, hur lånet ska gå till, framtida transaktioner och liknande.

Sammanfattning
Det är fullt tillåtet för en aktieägare att låna ut pengar till sitt eget aktiebolag, men detta bör göras med försiktighet. Det är dock inte tillåtet för ett aktiebolag att låna ut pengar till aktieägare, och andra personer som tillhör den så kallade förbjudna kretsen.

Jag hoppas att jag kunnat besvara din fråga. Om du har fler funderingar, tveka inte på att höra av dig igen till oss här, på Lawline!

Jag önskar dig en trevlig helg!
Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (746)
2021-10-18 Kan jag starta ett aktiebolag trots skuld till KFM?
2021-09-30 Fastighet som ägs genom enskild firma
2021-09-30 Vilka lagar ska jag ha koll på vid bildande av AB?
2021-09-29 Solidariskt ansvar i handelsbolag

Alla besvarade frågor (96577)