Får en advokat överlämna ett uppdrag till en annan advokat strax innan huvudförhandling?

2019-02-20 i Domstol
FRÅGA
Hej,Jag ska ha en rättegång idag. Igår meddelades det mig att min offentliga försvarare blivit sjuk, och jag hade utav advokatbyrån blivit tilldelad en annan advokat, anställd på ett kommanditbolag till den advokatbyrå som den offentliga advokaten är anställd på.Jag hade ett kort samtal med den nya advokaten igår eftermiddag och ska idag träffa advokaten 15 minuter innan rättegången börjar.Advokaten sa att han var insatt i mitt ärende och skulle företräda mig istället för den insjuknade advokaten.Jag tycker att det är alldeles för kort tid innan rättegången, fungerar det på detta sättet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Advokat är en titel skyddad i lag och bara den som har antagits som ledamot av Advokatsamfundet får kalla sig advokat. Alla advokater står under Advokatsamfundets tillsyn, vilket även innebär att advokater (och advokatbyråer) måste följa god advokatsed i sitt arbete.

En advokat har i princip frihet att avböja ett uppdrag, oavsett vad anledningen må vara till att hen inte önskar åtaga sig uppdraget. Huvudregeln är att sedan advokaten väl åtagit sig ett uppdrag måste hen fullgöra uppdraget, vilket ligger i det åtagande om utfästelse att fullgöra uppdraget. Advokaten har alltså därefter inte frihet att efter eget gottfinnande avgöra om hen vill fortsätta uppdraget eller inte.
Men det finns ett undantag i god advokatsed.Enligt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed punkten 3.4.2 är en advokat skyldig att frånträda uppdrag om advokaten på grund av laga förfall eller liknande omständighet blir förhindrad att fullfölja uppdraget. Plötslig sjukdom är ett sådant skäl som räknas som laga förfall och är ett giltigt skäl för en specifik advokat att inte fullföljer uppdraget. God advokatsed tillåter med andra ord advokater att bli sjuka utan skyldighet att gå till jobbet. Däremot föreskriver god advokatsed att advokaten om möjligt ska hjälpa klienten hitta ett nytt ombud, vilket din advokat gjorde i ditt fall.

Det kan även tilläggas att på de flesta advokatbyråerna är det kutym att det är byrån som åtar sig uppdraget, inte en specifik advokat på byrån. Detta för att anställda blir sjuka, går på föräldraledighet, byter byrå och dylikt. Oftast har en advokat huvudansvaret för utförandet av varje uppdrag på byrån. Den uppdragsansvarige advokaten har då full handlingsfrihet att utse de advokater som hen bedömer bör hantera uppdraget för att säkerställa att uppdraget utförs på ett ändamålsenligt sätt.

Hur den associationsrättsliga strukturen ser ut på just den byrån spelar ingen roll för ditt fall utan detta är en fråga om uppdrag mellan bolaget och byrån, vilket jag förmodar är på förhand reglerat i avtal mellan dem. Det viktigaste för byrån är att se till att du som klient inte blir utan ombud under din rättegång. Det låter som att byrån såg till detta och hanterade sjukdomstillfället exemplariskt.

På grund av den höga arbetsbelastning som offentliga försvarare har är det väldigt vanligt med kort telefonsamtal någon dag före huvudförhandlingen och ett kort samtal precis innan huvudförhandlingen, då ombudet kan ha flera huvudförhandlingar efter varandra. Det är ofta de mer omfattande och tyngre fallen som kräver mer kommunikation mellan klient och advokat.

Om du känner att god advokatsed inte följdes i ditt fall kan du anmäla advokaten/advokaterna till Advokatsamfundets disciplinnämnd (klicka här för mer information).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (419)
2020-07-27 Svea hovrätts beslut i ett mål som överklagats från hyresnämnden är slutgiltigt.
2020-07-27 En advokat glömde att överklaga
2020-07-22 Juridisk rättvisa i en brottmålsrättegång
2020-07-21 Kan tingsrätten avvakta med att skicka ut en dom?

Alla besvarade frågor (82649)