Får en advokat göra ärenden åt sin klient?

2019-09-25 i Avtal
FRÅGA
Får en advokat göra ärenden åt sin klient?Det vill säga, Att advokaten pratar med barnets skola att få gå alla dagar i veckan med stöd, Att advokaten åker med klienten till doktorn att få intyg. Denna advokat har själv sagt att hen kan köra gratis och vara med på umgängestider. Min störta fråga är. Hur mycket får en advokat vara insyltad personligen med sin klient?Att klienten inte behöver lyfta ett finger utan advokaten gör alla ärenden. Är det ens lagligt?Bryter det inte mot några regler?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en advokat företräder sin klient sker det genom ett uppdragsavtal. Avtalet har civilrättslig grund och avtalsfrihet råder. En advokat har skyldighet att utföra sitt uppdrag nitiskt och med redbarhet (8 kap. 4 § rättegångsbalken) samt i enlighet med de krav som ställs av advokatsamfundet. Så länge advokaten håller sig inom dessa gränser finner jag inga hinder i övrigt mot vilka ärenden advokaten får företa.

Skulle en advokat behöva ta del av handlingar som gäller klienten kan klienten samtycka till att advokaten får ta del av handlingarna (10 kap. 1 § och 12 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen). Således råder det inga större hinder här heller på vad en advokat kan göra för sin klient.

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll