Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?

2020-09-14 i Barnrätt
FRÅGA
Finns det något rättsligt hinder för en som är 16 år som ger sina egna intjänade pengar till sin beor som är 12 år gammal?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att ha pengar som barn

Den som är under 18 år är omyndig. En omyndig person får i normala fall inte själv råda över sin egendom eller ingå avtal. (9 kap. 1 § föräldrabalken) Barn får ingå en anställning med deras vårdnadshavares samtycke. Har barnet fyllt 16 år får det ingå nya liknande avtal utan ytterligare samtycke. (6 kap. 12 § föräldrabalken) Det finns däremot ett lagreglerat undantag från detta. 16-åringar och äldre barn som arbetat ihop egna pengar har rätt att själv råda över dessa. (9 kap. 3 § föräldrabalk). Att råda över innebär att de kan ingå avtal om pengarna och spendera dem, men omyndiga har inte rätta att åta sig en skuld. En 16-åring som tjänat egna pengar är alltså på det stora hela fri att spendera dem som hen vill.

Att ge pengar till barn

Att ge pengarna till sina småsyskon är juridiskt okej. Det blir då tal om en gåva till barn. Gåvor beskattas inte i Sverige. Det potentiella "problem" som kan uppstå är att lillebrodern inte själv är stor nog att förvalta gåvan. Istället är det broderns förmyndare (i vanliga fall föräldrarna) som bestämmer hur de tillgångar lillebrodern har ska användas eller placeras fram till att lillebrodern fyller 18 år och blir myndig. (13 kap. 1 § föräldrabalken)

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1636)
2021-02-24 Var kan man få hjälp om umgängesfrågor?
2021-02-22 Kan en förälder neka barns umgänge med den andra föräldern när gemensam vårdnad föreligger?
2021-02-14 Skolval vid gemensam vårdnad
2021-02-13 Umgänge med barn som inte vill

Alla besvarade frågor (89533)