Får en 15-åring själv bestämma vilken förälder hen vill bo hos?

2020-08-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, har en 15-åring med skilda föräldrar rättighet att fritt bestämma vem hen ska vara hos och när, utan att behöva följa förälderns schema?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilka lagar gäller?

Regler om boende finns i Föräldrabalken (FB). Barnets bästa är alltid utgångspunkten i vad som ska avgöra frågor om boende och liknande (6 kap. 2a § FB). Liknande så ska allt mer hänsyn tas till barnets mognad och ålder när beslut om boende och umgänge fattas (6 kap. 2a § tredje stycket).

En 15-åring är inte fri att själv bestämma boende
Till och med att barnet är 18 år står barnet oftast under vårdnaden av båda sina föräldrar. Det är föräldrarna som ansvarar för barnets omvårdnad, trygghet och fostran (6 kap. 1-2 § FB). Föräldrarna kan gemensamt bestämma om boende och andra saker inom vårdnaden av barnet (6 kap. 14a § FB). Däremot har en 15-åring ingen självbestämmande rätt utan istället så ska barnets vilja tas till hänsyn med grund i mognad och ålder (6 kap. 2 § tredje stycket FB). Enligt praxis får barnet allt mer inflytande i sina föräldrars beslut från och med det att barnet blivit 12 år gammalt, men ingen absolut bestämmanderätt finns för barnet innan det blivit myndigt.

Sammanfattning
En 15-åring har ingen lagstadgad rätt att själv bestämma om boendet hos skilda föräldrar. Däremot ska föräldrarna alltid se till barnets bästa och ta hänsyn till barnets vilja i grad med barnets mognad och ålder.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88382)