Får en 15-åring raka av sig håret trots föräldrarnas motvilja?

2020-08-31 i Barnrätt
FRÅGA
Mitt syster (15 år) vill raka av sig håret. Får hen raka av sig håret trots föräldrarnas motvilja? Kan min mamma säga nej?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om underårigas omyndighet finns i 9 kap. föräldrabalken.

Den som är under arton år är omyndig och får inte själv råda över sin egendom, vilket innebär att din syster inte har rätt att, utan sin förälders eller förmyndares samtycke, använda sina pengar för vad som helst (9 kap. 1 §).

Att raka av sig håret är dock en helt annan fråga som inte regleras i lag. Din syster får alltså raka av sig håret oavsett vad din mamma säger.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Karolina Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88384)