Får en 13-åring välja var den ska bo?

2018-10-08 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag ligger i skilsmässa. Jag har träffat en ny man som bor i en annan stad, tar 2 Tim med bil. Jag och mitt ex har två barn ihop, 13 och 15 år. Min 15-åring bor med sin pappa och vill inte alls vara hos mig men vi träffas och har en bra relation så länge min nya inte omnämns. Min 13-åring är hos både pappan och mig. 13-åringen vill flytta med mig till min nya man och hans barn. Han förstår att han kommer träffa sin pappa på helger och lov, men pappan accepterar inte det här. Kan min 13-åring bestämma själv var han ska bo? Med vänliga hälsningar Linda Gröning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Då du inte skriver något annat ugår jag från att du och din exman har delat vårdnad om barnen. Har ni inte delad vårdnad gäller samma sak nedan för den som är ensam vårdnadshavare.

Barnet väljer fritt först vid 18 år

I svensk rätt är det vårdnadshavaren/vårdnadshavarna (i ditt fall utgår jag som sagt från att ni båda är vårdnadshavare) som bestämmer var barnet ska bo. Någon fri rätt för barnet att själv välja var det ska bo infaller inte förrän barnet fyller 18 år.

Hänsyn till barnets vilja ökar med barnets ålder

Även om barnet inte har någon lagstadgad rättighet att själv välja var det ska bo innan 18 års ålder finns det en del praxis som grundat en tanke om att barnet har rätt att vara med och välja var det vill bo i takt med att det blir äldre. Som "äldre" brukar räknas från 12 års ålder. Detta synsätt står i linje med en grundtanke i svensk rätt om att det är barnets bästa som ska styra i frågor som rör barnet. I takt med att barnet blir äldre och mognare är tanken att barnet själv förstår sitt eget bästa och därmed bör ges allt mer inflytande i den här typen av frågor.

Får en 13-åring bestämma?

En 13-åring har rätt att vara med i beslutet om var han/hon ska bo. I slutändan är det dock upp till vårdnadshavarna att besluta om det. Detta gör enklast genom att ni avtalar om det, och då lyssnar in vad barnet har att säga. Kommer inte vårdnadshavarna överens kan socialtjänsten hjälpa till med samarbetssamtal. Skulle inte heller detta hjälpa kan vårdnadshavarna vända sig till domstolen som beslutar hur boende ska se ut. Domstolen tar då hänsyn till vad som anses bäst för barnet, och lyssnar till vad det har att säga.

Sammanfattningsvis

Ett barn har inte rätt att bestämma själv var det ska bo, men barnets bästa ska alltid tas med i bedömningen. Då er son är så pass gammal som 13 år bör han enligt praxis ha rätt att uttala sig och till viss del vara med i beslutet. Att ni avtalar om en viss lösning nu innebär inte att ni inte kan avtala om en annan lösning i framtiden, om han skulle ändra sig eller att det inte fungerar av andra skäl.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1156)
2019-04-20 Kan vårdnadshavare flytta barn utan faderns samtycke?
2019-04-15 Får en vårdnadshavare neka sitt barn att besöka den adress där denne är folkbokförd?
2019-04-13 Kan en vårdnadshavare flytta med barnet till annan ort?
2019-04-10 Hur går jag tillväga för att byta efternamn på mitt barn?

Alla besvarade frågor (68021)