Får egendom ur dödsboet säljas innan bouppteckningen är klar?

Vi är två bröder som ensamma ärver efter våran mamma. Får vi sälja saker ur dödsboet ( vi är båda överens) innan bouppteckningen är klar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


För att få svar på frågan så får vi gå in och titta i Ärvdabalken (ÄB).


Dödsboet äger egendomen

Dödsboet räknas som en egen juridisk person innan arvskiftet är färdigt. Detta innebär t.ex. att dödsboet kan ingå avtal och äga egendom. Det är därför dödsboet som äger egendomen efter er mamma. Arvingar har normalt ingen rätt till egendomen förrän arvskiftet är färdigt och egendomen har fördelats ut.


Problem med bouppteckningen kan uppstå om egendom saknas

Du och din bror är dödsbodelägare, eftersom att ni ärver er mamma. Jag uppfattar din fråga så som att du och din bror är de enda ägarna till dödsboet. Annars så är det nämligen så att även den efterlevande maken och eventuella testamentstagare är dödsbodelägare likaså, men jag uppfattar det som att någon efterlevande make eller några testamentstagare inte finns med i bilden. Det är då du och din bror som ska sköta och ta hand om dödsboet, i egenskap av att vara just dödsbodelägare. Detta ska dessutom göras med gemensamma beslut (ÄB 18 kap 1 §).


Det är alltså upp till dig och din bror att göra en bouppteckning. Den av er som utses till bouppgivare ska sedan skriva under bouppteckningen och på heder och samvete garantera att de uppgifter som finns där i är riktiga, samt att inget med flit har utelämnats (ÄB 20 kap 6 §). Bouppteckningen ska sedan skickas in för registrering till Skatteverket (ÄB 20 kap 8 §). Ni kan komma att bli anklagade för bedrägeri eller förskingring, om uppgifterna i bouppteckningen inte stämmer. Det kan med andra ord bli stora problem om egendom saknas ur dödsboet.


Ni få inte ta egendom ur dödsboet innan skulderna har betalats av

Man vill skydda er mammas eventuella borgenärer (=de som som din mamma är skyldig eventuella skulder), och det är en stor anledning till att systemet ser ut som det gör. Det kan nämligen bli svårt att avgöra om er mammas skulder kan komma att täckas av hennes tillgångar, om ni tar egendom ur dödsboet innan bouppteckningen är färdig. Därav får ni inte ta någon egendom ur dödsboet innan skulderna har betalats. Ni behöver föra tillbaka egendomen till dödsboet eller ersätta egendomens värde, om det har hänt (ÄB 18 kap 6 § och 22 kap 1 §).


Om någon av er har riskerat en borgenärs rättigheter genom att medvetet lämna felaktiga uppgifter, så kan den av er som gjorde detta bli personligt ansvarig för skulden.


Sammanfattning

Du och din bror ska som dödsbodelägarna ta hand om dödsboet och göra en bouppteckning. Ni kan bli anklagade för bedrägeri eller förskingring, om uppgifterna i bouppteckningen inte stämmer och något exempelvis saknas.


Ni får inte heller ta egendom ur dödsboet om det finns skulder som måste täckas, och det äventyrar borgenärens rättigheter. Ni kan isåfall behöva föra tillbaka egendomen, eller ersätta den.


Mina råd

Jag skulle råda er att inte ta någon egendom ur dödsboet innan bouppteckningen är klar, då detta kan få mycket allvarliga konsekvenser för dig och din bror. Om du skulle vilja ha mer ingående hjälp och råd kring situationen, så skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med våra jurister på info@lawline.se. Du får givetvis också gärna ställa en ny fråga!


Jag hoppas att du fick svar på din fråga!


Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind MäkinenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000