Får efterlevande make testamentera bort särkullbarns efterarv?

2021-04-15 i Efterarv
FRÅGA
Jag är särkullbarn och efterarvinge till efterlevande maka hon har nu skrivit testamente med 4 universella arvingar har jag rätt klandra testamentet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Reglerna om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Jag kommer när jag besvarar frågan anta att den efterlevande makan inte är en förälder till dig eftersom du skriver att du är särkullbarn. Jag kommer i svaret att först presentera grunden för reglerna för tydlighetens skull även om du verkar veta om hur det ligger till med att avstå från arv till förmån för efterlevande make och då vara berättigad till efterarv.

Grunderna för arv till särkullbarn

Bröstarvingar, dvs barn, har alltid rätt till arv från sina föräldrar (2 kap. 1 § ÄB). Om föräldrarna är gifta är huvudregeln numera att makar ärver varandra och att de gemensamma barnen får rätt till efterarv. Ett undantag från detta är dock när det finns ett särkullbarn, dvs ett barn till en av makarna. Då har du som särkullbarn rätt att få ut hela arvet direkt (3 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne föräldern har testamenterat till sin maka, då har du i vart fall rätt till din laglott (7 kap. 1 § ÄB).

I ditt fall skriver du att du är särkullbarn och jag tolkar det som att du avstått ditt arv till förmån för efterlevande maka för att istället ha rätt till efterarv.

Vad gäller när ett särkullbarn väntar med arv till förmån för efterlevande make?

En makes rätt till arv, när den avlidna maken har ett barn utanför äktenskapet, gäller bara när särkullbarnet har avstått sin direkta rätt till arv (3 kap. 1 § första stycket ÄB). I sådana fall så gäller reglerna om efterarv för särkullbarnet (3 kap. 9 § ÄB).

Hur fungerar efterarv?

När en make dör så sker en bodelning först. Förutsatt att makarna bara hade giftorättsgods (dvs ingen enskild egendom) så kommer 50 % att tillfalla dödsboet och 50% att tillfalla den efterlevande maken. De 50 % av egendomen som tillfaller dödsboet är den avlidne makens kvarlåtenskap och kommer att utgå som arv till dennes arvingar. När efterlevande make är den som ärver kommer 50 % av dennes tillgångar att utgöra arv från den avlidne maken. Dessa 50 % innehar efterlevande make med fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande maken inte kan testamentera bort den kvotdel (dvs hälften) av sin egendom som kommer från arvet från den avlidne maken. Den efterlevande maken kan dock använda egendomen men det är just kvotdelen som efterarvet baseras på.

Vad innebär det för dig?

När den efterlevande maken går bort har du rätt till efterarv från den först avlidne maken som jag antar är din förälder. Det kommer att vara 50 % av den efterlevande makens tillgångar (förutsatt att de inte hade enskild egendom, då kanske kvotdelen av efterarvet blir mindre). Den efterlevande makan får inte testamentera bort den kvotdel av sin egendom som hon har ärvt från den först avlidna maken (3 kap. 2 § ÄB).

Vad kan du göra?

Först och främst är mitt råd till dig att tala med den efterlevande makan för att se om hon kan omformulera testamentet på så sätt att det är tydligt att det inte omfattar den kvotdel av hennes egendom som du har rätt till i efterarv. Den efterlevande makan skulle exempelvis kunna ändra testamentet på så sätt att det framgår att den del som hon innehar med fri förfoganderätt (den del som utgör efterarv) kommer att tillfalla dig och att resterande egendom som hon har full rätt att testamentera bort kommer att tillfalla de 4 universella testamentstagarna.

Testamentet är en handling som inte görs gällande förrän testatorn har avlidit. Det krävs då också att alla arvtagare godkänner testamentet efter delgivning av testamentstagare. Om du vill göra gällande att testamentet är ogiltigt för att efterlevande make inte varit behörig att testamentera bort hela sin egendom så kan du klandra testamentet (14 kap. 5 § ÄB). Du har 6 månader på dig att klandra testamentet från att du delgivits det.

Sammanfattning

Den efterlevande makan har inte rätt att testamentera bort den delen av hennes egendom som utgör efterarv. Den delen ska tillfalla dig som ett arv från den först avlidna maken. Resterande del av hennes egendom får hon testamentera bort. Det enklaste enligt mig är att prata med efterlevande maka så att denne kan ändra i testamentet så att det blir tydligt och för att undvika klandertalan i framtiden. Om den efterlevande makan inte vill ändra i sitt testamente kommer den delen av testamentet vara ogiltigt eftersom hon inte är behörig att testamentera bort den delen som utgör efterarv. Du kan då efter delgivning inom 6 månader väcka en klandertalan mot testamentet för att få ut ditt efterarv.

Efterarvsrätt är lite krångligt så jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-Gran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?