Får efterlevande make testamentera bort det som ska tillfalla den först avlidne makens arvingar i efterarv?

En man dör. Han var gift med en kvinna som dött tidigare. Han har en dotter sedan tidigare förhållande, men den döda kvinnan har inga barn. Enda hon har är en brorsdotter. Det finns ett testamente från mannen som säger att hans dotter ska ärva allt. Stämmer detta ? Skulle brorsdottern också ärva om den döda hustrun och den döde mannen stod gemensamt för bostadsrätten tex.? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB). 

I mitt svar så utgår jag från att kvinnan som först gick bort inte hade skrivit något testamente.  

Makarnas respektive andelar

Om en av makarna i ett äktenskap går bort så upplöses äktenskapet (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses är det första steget att makarnas egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Sammanfattningsvis så innebär detta att makarnas giftorättsgods ska läggas samman och delas lika, med undantag för att makarna ska få täckning för sina skulder (11 kap. 1 och 6 § ÄktB). 

Detta innebär att när kvinnan tidigare gick bort så gjordes en bodelning mellan makarna, och mannen fick sin andel medan kvinnans andel gick till hennes dödsbo i syfte att fördelas till hennes arvingar. 

Vem ärver efter kvinnan?

Om arvlåtaren, dvs. den som gått bort, var gift så ska dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Den andel som kvinnan fick genom bodelningen, hennes kvarlåtenskap, tillfaller alltså mannen. Mannen får därför dels sin egen andel och dels kvinnans andel genom att han ärver henne. 

Vad händer vid mannens död?

Om däremot vid mannens död några avkomlingar till kvinnan eller hennes föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar lever, ska hälften av mannens bo tillfalla dem som har den bästa arvsrätten efter kvinnan (3 kap. 2 § ÄB). Detta är en något klurigt formulerad bestämmelse, men innebär med andra ord att kvinnans arvingar har så kallad efterarvsrätt efter mannen och därmed rätt att få ut sitt arv efter kvinnan när mannen går bort. I detta fall verkar kvinnans enda arvinge vara hennes brorsdotter vilket innebär att brorsdottern ensam ärver kvinnan. 

Kan mannen genom testamente påverka brorsdotterns rätt till efterarv?

Enligt samma bestämmelse som ovan så får mannen inte genom testamente bestämma över egendom som skall tillfalla kvinnans arvingar (3 kap. 2 § sista meningen ÄB). Detta brukar även förklaras som att efterlevande make ärver efter den först avlidne maken med så kallad fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att mannen visserligen ärver kvinnan såsom ovan redogjort för, men med vissa begränsningar. En av dessa är att han inte får testamentera bort den delen av arvet som ska tillfalla kvinnans arvingar. 

Sammanfattning och rekommendationer

Sammanfattningsvis så har brorsdottern i detta fall en efterarvsrätt vilket innebär att mannen inte får testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till sin dotter. Testamentet är därför ogiltigt. Inom juridiken skiljer man mellan nullitet, dvs. att ogiltigheten är självverkande utan att något behöver göras, och angriplighet, som istället innebär att testamentet måste klandras för att det ska bli ogiltigt. Eftersom testamentet i detta fall strider mot lag, så rör det sig om en självverkande ogiltighet. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Eftersom brorsdotterns arv förmodligen rör sig om en del pengar så skulle jag rekommendera er att ta kontakt med vår juristbyrå där ni kan redogöra för alla omständigheter i mer detalj för att säkerställa att jag inte har missat något, samt få hjälp med att räkna ut den exakta summan på arvet. 

Ni kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hälsningar, 

Aileen PotterRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”